Coaching middels SVIB

Coaching middels SVIB

Er zijn verschillende manieren om onderwijsprofessionals te coachen. Een heel effectief hulpmiddel hierbij is de camera. Dat is soms spannend (zeker in het begin), maar wel heel leerzaam. Onderwijsprofessionals die middels S-VIB zijn begeleid geven dan ook unaniem aan, dat het hen heel veel heeft opgeleverd voor hun dagelijks handelen in de onderwijspraktijk. Een andere vaak gehoorde opmerking is, dat de grote meerwaarde (naast andere vormen van coaching) is, dat je zelf geactiveerd wordt om vanuit de beelden kritisch naar je eigen functioneren te kijken. De rol van de coach hierbij is om samen (vanuit een geformuleerde hulpvraag) naar de beelden te kijken, zonder daarbij te beoordelen of te veroordelen. Beeldvorming over SVIB is soms dat het accent daarbij ligt op wat er niet goed gaat. Dat is echter geenszins het geval, bij SVIB is eigen kracht het uitgangspunt. M.a.w.:  wat doe je (soms onbewust) al goed en hoe kun je dat inzetten in situaties waarin dat minder goed gaat.     

Waar nodig wordt SVIB curatief toegepast. Soms is dat noodzakelijk, echter een meer preventieve inzet van deze methodiek ligt veel meer voor de hand. Hiermee voorkom je namelijk, dat patronen ingeslepen raken. Op veel scholen wordt SVIB dan ook ingezet bij startende leerkrachten als extra ondersteuning in de fase van startbekwaam naar basisbekwaam. 

Naast de individueel gerichte werkwijze wordt SVIB ook ingezet als vorm van collegiale consultatie op teamniveau. De beelden die rondom een centraal thema (bijvoorbeeld klassenmanagement of instructie) worden dan met elkaar gedeeld en er wordt feedback aan elkaar gegeven. Scholen die SVIB op deze wijze hebben ingezet zijn uiterst positief, vooral omdat je hierdoor niet enkel op individueel niveau veel leert, maar ook met- en van elkaar.  

Kosten

Individueel traject

Een “standaard” begeleidingstraject bestaat uit een intake, 3 klassenopnamen en 3 nagesprekken. Kosten daarbij zijn €1400,-

Teamniveau

Kosten zijn hierbij afhankelijk van de vraag van de school (het aantal collega’s in beeld, invulling van een studiedag enz.)

Iselinge Academie is steunpunt van het de stichting Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling (AIT) in de regio Oost Nederland en werkt met gekwalificeerde opleiders SVIB