Misschien heb je net je certificaat School Video Interactie Begeleiding (SVIB) behaald of is het al weer wat langer geleden. Deze kennis en vaardigheden wil je natuurlijk op peil houden of je wilt ze weer opfrissen. De follow up cursus SVIB is dan de geschikte cursus voor jou.

Deze follow up kan volledig op maat worden samengesteld en variëren van 1 bijeenkomst tot ondersteuning bij een volledig begeleidingstraject (4 bijeenkomsten). Voorwaardelijk is de inbreng van eigen casuïstiek bij de intervisiebijeenkomsten, waarbij supervisie wordt gegeven door de S-VIB opleider.

Bij de inhouden van de bijeenkomsten ligt het accent niet zozeer op technische vaardigheden en het maken en analyseren van klassenopnamen, want dat mag veelal als bekend verondersteld. Er wordt vooral ondersteuning geboden op de gespreksvaardigheden, zoals die van toepassing zijn in de nagesprekken naar aanleiding van de opgenomen klassenbeelden. Denk daarbij aan aspecten zoals:

  • Welke eigen leervragen m.b.t. jouw begeleidersvaardigheden staan centraal bij deze casus en in hoeverre heb je deze kunnen realiseren?
  • Waar liggen vragen ten aanzien van de toepassing van de communicatievaardigheden vanuit de S-VIB methodiek, zoals:
  • Open en eenduidige/enkelvoudige vragen stellen
  • Bij de beelden blijven
  • Gebruik maken van stiltes
  • Het voorkomen van compenseren (accent leggen op eigen perceptie)
  • Het activeren van de ander
  • Hoe heb je de transfer van de kracht naar de vraagstelling gemaakt?
  • Ben je tevreden over de (volgorde van de) gekozen fragmenten?
  • Had je achteraf zaken kunnen weglaten of toevoegen?

Kosten
De kosten voor de follow up bijeenkomsten bedragen € 560,-. per bijeenkomst van 3 uur. De groepsgrootte kan variëren tussen de 3 en 5 (max) deelnemers.

Contact
Als je belangstelling hebt, dan kun je je contact opnemen met info@iselingeacademie.nl, tel: 088-0931700, of Niek Zewald (opleider S-VIB) : niek.zewald@iselinge.nl.