Kennismakingscursus SVIB

Ik zie ik zie wat jij niet ziet
Een camera in de klas is voor velen geen alledaags gebeuren. Sommigen vinden het spannend en denken wellicht dat een gesprek over de beelden wordt ingezet met de bedoeling om de minder geslaagde situaties uit te vergroten. (School) Video Interactie Begeleiding werkt juist andersom. Het is een heel krachtige coachingsmethodiek die je enerzijds bewustmaakt van je patronen en je anderzijds vanuit eigen kracht laat zien en ervaren hoe situaties anders en beter kunnen verlopen.  Achteraf zeggen nagenoeg alle professionals die middels deze methodiek zijn begeleid dat het een cadeautje was.

Video Interactie Begeleiding is in te zetten op verschillende domeinen. Denk daarbij aan interactie, klassenmanagement en instructie.

De kennismakingscursus SVIB is bedoeld om in 4 bijeenkomsten van 3 uur in kleine groepen (4 a 5 deelnemers) praktisch aan de slag te gaan met het begeleiden van een collega (bijvoorbeeld leerkracht, klassen assistent) in de onderwijsleersituatie. Je leert daarbij hoe je moet filmen, beelden moet analyseren en op welke wijze je deze beelden nabespreekt. Tegelijkertijd is deze kennismakingscursus een mogelijke opstap voor de post-hbo-opleiding School Video Interactiebegeleiding.

Intern begeleiders, ambulant begeleiders, opleiders in school, of professionals met een coachende rol binnen het PO en VO.

  •    gericht filmen vanuit een vraagstelling;
  •    analyseren van de beelden;
  •    reflecteren via beeld;
  •    begeleidersvaardigheden passend bij activerend coachen.

De studiebelastingsuren zijn 50 uur.

woensdagen 30 september 2020 van 15.00-18.00 uur
woensdagen 14 oktober 2020 van 15.00-18.00 uur
woensdagen 11 november 2020 van 15.00-18.00 uur
woensdagen 2 december 2020 van 15.00-18.00 uur

Kennismakingscursus School Video Interactie Begeleiding

Prijs€ 500,-

Duur4 bijeenkomsten van 3 uur

PlaatsDoetinchem

Startdatum30 september 2020

inschrijven