De slimme kleuter, een uitdaging

Kinderen ontwikkelen zich allemaal anders en ook het tempo verschilt. Toch gaan we bewust of onbewust van een gangbare norm uit. Maar er zijn kinderen die niet passen binnen deze gangbare verwachtingen, die zich sneller ontwikkelen. Deze jonge kinderen lopen risico om tegen problemen aan te lopen zoals onderpresteren, faalangst of demotivatie. Hoe eerder duidelijk is wat een kind daadwerkelijk kan en waar het behoefte aan heeft, des te beter kun je daarop inspelen.

Tijdens de cursus wordt duidelijk hoe de leer- en persoonlijkheidseigenschappen zich openbaren bij het jonge kind. Welke specifieke aandachtspunten er zijn voor signalering en diagnostiek, wat de school zelf kan doen en wanneer extern diagnostisch onderzoek wenselijk is. We gaan in op de zorgvuldige afweging van vervroegde doorstroming, de uitgangspunten die gelden voor compacten en verrijken en de mogelijkheden een breed en uitdagend verrijkingsaanbod te bieden in groep 1-2.

Voor wie?
Leerkrachten groep 1 en 2, intern begeleiders en onderbouwcoördinatoren.

Inhoud

• signalen en kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong en (hoog)begaafdheid herkennen en interpreteren;
• diagnosticeren van een ontwikkelingsvoorsprong en (hoog)begaafdheid;
• intakeprocedure van een kleuter op de basisschool;
• rol van de ouders;
• het hoe en waarom van een passend verrijkingsaanbod voor slimme kleuters;
• externe hulp (wanneer, wat en wie);
• handvatten om een slimme kleuter goed te begeleiden.

Duur
1 dag