Module phbo onderwijsbehoeften en differentiatie
Externaliserend gedrag

 

Externaliserend gedrag is dikwijls een gevolg van een tekort in vaardigheden om controle te houden over gevoelens. Voor jongeren is het, gezien de ontwikkelingsfase waarin ze zich bevinden, normaal om af en toe te ageren, echter het wordt problematisch wanneer een jongere niet meer te bereiken is en daarmee een gevaar vormt voor zichzelf of een ander.

Inhoud
In deze module is handelingsgericht werken het uitgangspunt. Wat heb jij als onderwijsprofessional nodig in de ondersteuning van kinderen met extermaliserend gedrag in het dagelijks handelen voor de klas.

In deze module is handelingsgericht werken het uitgangspunt. Wat heb jij als onderwijsprofessional nodig in de ondersteuning van kinderen met extermaliserend gedrag in het dagelijks handelen voor de klas. De module start met een beschrijving van pedagogische sensitiviteit en responsiviteit in brede zin, om zich vervolgens toe te spitsen op externaliserende problematiek. Omdat er geen exacte onderverdeling te maken is in vaardigheden die specifiek toepasbaar zijn op internaliserende of externaliserende aspecten, speelt de interactie tussen de docent en de groep een belangrijke rol bij het bepalen van welke aspecten in het kader van externaliserende problematiek essentieel zijn en welke literatuur relevant is. Naast de herkenning van en inzicht krijgen in de beïnvloeding van de leerontwikkeling en sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen met ADHD en ODD of kenmerken van CD, staan de je persoonlijke leervragen in deze module centraal. Deze leervragen vormen het uitgangspunt bij de tussenopdrachten en de eindopdracht van deze module.  

  • Je verwerft kennis van externaliserende aspecten van gedrag van het kind en wat leeftijdsadequaat gedrag is.
  • Je bent in staat signalen van bepaalde aspecten van externaliserend gedrag waar te nemen en te benoemen.
  • Je ontwikkelt een realistisch beeld van de eigen houding, vaardigheden en kennis ten aanzien van kinderen die externaliserend gedrag vertonen.
  • Je bent in staat om de nieuw opgedane kennis, vaardigheden en inzichten vanuit de theorie om te zetten in praktisch handelen en te evalueren.

De module externaliserend gedrag is opgebouwd uit 3 bijeenkomsten van 3 uur

Studiebelasting is 40 uur en wordt afgerond met een certificaat. Dit certificaat geeft binnen vijf jaar (mits aan alle opdrachten voldaan) een vrijstelling voor deze module binnen de post-hbo-opleiding onderwijsbehoeften en gedrag van Iselinge Academie.

 

Kosten bedragen € 350 per deelnemer. De verplichte literatuur “Trix van Lieshout, pedagogische adviezen voor speciale kinderen” dient zelf te worden aangeschaft. De module is ook in- company (binnen een bestuur of school) te volgen. Hierbij wordt een offerte op maat gemaakt en zullen lesdagen en tijden in overleg plaatsvinden.

Module externaliserend gedrag

Prijs€ 350,-

Duur3 bijeenkomsten van 3 uur

PlaatsDoetinchem

Startdatum15 september 2020

inschrijven

Planning

Donderdag 15 september 2020
Donderdag 06 oktober 2020
Donderdag 10 november 2020

Tijd: 16.00-20.30 uur

Ivm met de coronamaatregelen geldt er een maximum 10 deelnemers per groep. Bij overschrijving (op volgorde van binnenkomst) worden nieuwe data gepland.