Module pbho onderwijsbehoeften en gedrag
Internaliserend gedrag

 

Internaliserende problemen zijn emotionele problemen, die naar binnen gericht zijn. Het gaat hierbij om teruggetrokken gedrag en is daardoor (in tegenstelling tot externaliserned gedrag) lastiger te signaleren. Kinderen met deze problemen vinden het moeilijk om relaties met leeftijdsgenoten te ontwikkelen en zijn in plaats daarvan meer geneigd zich geïsoleerd te gedragen.

Inhoud
In deze module wordt zoveel mogelijk handelingsgericht gewerkt. Wat heb jij als onderwijsprofessional nodig in de ondersteuning van kinderen met internaliserend gedrag in het dagelijks handelen voor de klas.

De module start met een beschrijving van pedagogische sensitiviteit en responsiviteit in brede zin, om zich vervolgens toe te spitsen op internaliserende problematiek. Omdat er geen exacte onderverdeling te maken is in vaardigheden die specifiek toepasbaar zijn op internaliserende of externaliserende aspecten, speelt de interactie tussen de docent en de groep een belangrijke rol bij het bepalen van welke aspecten in het kader van internaliserende problematiek essentieel zijn en welke literatuur relevant is.

De inhoud van deze module is daarnaast gericht op de herkenning van en inzicht krijgen in de beïnvloeding van de leerontwikkeling en sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen met angst, dwang, stemmings- en psychosomatische klachten. Tot slot staan je persoonlijke leervragen in deze module centraal. Deze leervragen vormen het uitgangspunt bij de tussenopdrachten en de eindopdracht van deze module.  

  • Je verwerft inzicht in het begrip Pedagogische Sensitiviteit en Responsiviteit.
  • Je leert wat internaliserende aspecten van gedrag van het kind zijn en wat leeftijdsadequaat gedrag is.
  • Je bent in staat signalen van bepaalde aspecten van internaliserend gedrag waar te nemen en te benoemen.
  • Je realiseert een realistisch beeld van de eigen houding, vaardigheden en kennis ten aanzien van kinderen die internaliserend gedrag vertonen.
  • Je bent in staat om de nieuw opgedane kennis, vaardigheden of inzichten vanuit de theorie om te zetten in praktisch handelen.

De module internaliserend gedrag is opgebouwd uit 3 bijeenkomsten van 3 uur.

Studiebelasting is 40 uur en wordt afgerond met een certificaat. Dit certificaat geeft binnen vijf jaar (mits aan alle opdrachten voldaan) een vrijstelling voor deze module binnen de post-hbo-opleiding onderwijsbehoeften en gedrag van Iselinge Academie.

Kosten bedragen € 350 per deelnemer. De verplichte literatuur “Trix van Lieshout, pedagogische adviezen voor speciale kinderen”, dient zelf te worden aangeschaft. De module is ook in-company (binnen een bestuur of school) te volgen. Hierbij wordt een offerte op maat gemaakt en zullen lesdagen en tijden in overleg plaatsvinden.

Module Internaliserend gedrag

Prijs€ 350,-

Duur3 bijeenkomsten van 3 uur

PlaatsDoetinchem

Startdatum1 oktober 2020

inschrijven

Planning

Donderdag 1 oktober 2020
Donderdag 29 oktober 2020
Donderdag 19 november 2020

Tijd: 16.00-20.30 uur

Ivm met de coronamaatregelen geldt er een maximum 10 deelnemers per groep. Bij overschrijving (op volgorde van binnenkomst) worden nieuwe data gepland.