Module phbo Hoogbegaafheid en Differentiatie
Kenmerken van hoogbegaafde kinderen

 

Het is een hardnekkig misverstand dat leerlingen die begaafd zijn een gemakkelijke schoolperiode hebben en er wel (gemakkelijk) zullen komen. Veel slimme leerlingen blijken niet altijd de resultaten te behalen die veel mensen, op grond van hun begaafdheid, van ze verwachten.

Tijdens drie bijeenkomsten verdiep je je in diverse theorieën over o.a. (hoog)begaafdheid, kenmerken van de doelgroep, typeringen van de leerlingen, executieve functies, mind-sets, de werking van de hersenen en het leren van (hoog)begaafde leerlingen. Daarnaast komen de trends en aan de orde die er gaande zijn rondom passend onderwijs voor (hoog)begaafde kinderen en het onderwijs van de toekomst. Welke theorieën over hoogbegaafdheid liggen ten grondslag aan een goede beeldvorming en ideeën over begeleiding van (hoog)begaafde kinderen.

In de tweede bijeenkomst staan de volgende onderwerpen centraal:

  • Signaleren en signaleringsinstrumenten
  • hoogbegaafdheid in relatie tot prestaties
  • omgevingsinvloeden, onderpresteren, coping en aanpassing. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de vroegsignalsering van het jonge begaafde kind.

De derde bijeenkomst staat in het teken van het kunnen bieden van goed onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.

  • Wanneer is leerstofaanbod ‘passend’ voor het hoogbegaafde kind?
  • Welke doelen stel je dan?

Afsluiting
De module wordt afgesloten met een opdracht. Daarbij gaat het om het koppelen van de theorieën over (hoog)begaafdheid aan je eigen praktijk. Je gaat in gesprek met een (hoog)begaafde leerling en samen met deze leerling stel vast hoe deze leerling zich, passend bij zijn eigen talenten en behoeften, zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

  • Inzicht verwerven in theorieën, visies, signaleren en beleid ten aanzien van (hoog)begaafdheid
  • Signaleren en herkennen van specifieke gedragskenmerken van (hoog)begaafde leerlingen 
  • Uitbreiden van je handelingsrepertoire ten behoeve van begeleiden en interventies bij (hoog)begaafdheid en mogelijk onderpresteren
  • Op de hoogte van belemmerende factoren voor een ononderbroken ontwikkeling en weten dat leren beter gaat met een groeimindset
  • Weten waarom en welke onderwijsaanpassingen noodzakelijk zijn om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde kinderen

De module kenmerken van hoogbegaafde leerlingen is opgebouwd uit 3 bijeenkomsten van 3 uur.

De studiebelasting is 40 uur en wordt afgerond met een certificaat. Dit certificaat geeft binnen vijf jaar (mits aan alle opdrachten voldaan) een vrijstelling voor deze module binnen de post-hbo-opleiding specialist hoogbegaafdheid en differentiatie van Iselinge Academie.

Kosten bedragen € 350 per deelnemer. Dit is inclusief materiaalkosten. De module is ook in-company (binnen een bestuur of school) te volgen. Hierbij wordt een offerte op maat gemaakt en zullen lesdagen en tijden in overleg plaatsvinden.

Module: Kenmerken van hoogbegaafde kinderen

Prijs€ 350,-

Duur3 bijeenkomsten van 3 uur

PlaatsDoetinchem

Startdatum10-09-2020

inschrijven

Planning

10-9-2020 van 16.00-20.30 uur
24-9-2020 van 16.00-20.30 uur
8-10-2020 van 16.00-20.30 uur

Ivm met de coronamaatregelen geldt er een maximum 10 deelnemers per groep. Bij overschrijving (op volgorde van binnenkomst) worden nieuwe data gepland.