Module phbo Hoogbegaafdheid en Differentiatie
Succesvol begeleiden van (hoog)begaafde kinderen

 

Om (hoog)begaafde leerlingen op verantwoorde wijze te kunnen begeleiden is inzicht noodzakelijk in de persoonlijkheids-, leer- en zijnskenmerken van begaafde kinderen in relatie tot hun onderwijsbehoeften om te komen tot een ononderbroken ontwikkeling.

Inhoud
De module bestaat uit twee bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst staat in het teken van hoogbegaafdheid en de executieve functies. Je leert daarbij de (belemmerende) rol van de executieve functies en het functioneren van (hoogbegaafde) leerlingen herkennen en tevens breid je je handelingsrepertoire uit bij begeleiding en interventies op dit vlak. De tweede bijeenkomst staat in het teken van onderpresteren en de dubbel bijzondere leerlingen (twice exceptionals). Wat zijn overeenkomsten en verschillen in begeleiding? In hoeverre spelen de zijnskenmerken van hoogbegaafdheid een rol bij het ontwikkelen van leerproblemen? Wat betekent bijvoorbeeld het ontwikkelen van faalangst voor onderpresteren?

 

In het algemeen kan slechts gesteld worden dat deze kinderen naast hun kenmerken van begaafdheid ook kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen vertonen.

Als voorbereiding op de eerste bijeenkomst breng je (hoogbegaafde) leerlingen binnen je school of groep in kaart. Tussen bijeenkomst 1 en 2 bestudeer je literatuur rondom het begeleiden van (hoog) begaafde kinderen. Als eindopdracht beschrijf je een of meerdere interventies ten aanzien van het begeleiden van (hoog) begaafde leerlingen op jouw school.

Deze bijeenkomst draagt bij aan

•    Kennis over het ontstaan van onderpresteren in relatie tot omgevingsfactoren.
•    Kennis over interventie- en begeleidingsmogelijkheden
•    Je leert in aanzet om de leerlingen met een dubbele diagnose te herkennen a.d.h.v. bepaalde kenmerken en deze op passende wijze te begeleiden.
•    Je leert welke interventies en begeleidingen kunnen werken.

De module Succesvol Begeleiden van (hoog) begaafde kinderen is opgebouwd uit 2 bijeenkomsten van 3 uur.

De studiebelasting is 25 uur en wordt afgerond met een certificaat. Dit certificaat geeft binnen vijf jaar (mits aan alle opdrachten voldaan) een vrijstelling voor deze module binnen de post hbo specialist hoogbegaafdheid en differentiatie.

Kosten bedragen € 230,- per deelnemer. Dit is inclusief materiaalkosten.

De module is ook in-company (binnen een bestuur of school) te volgen. Hierbij wordt een offerte op maat gemaakt en zullen lesdagen en tijden in overleg plaatsvinden.

Module Succesvol begeleiden van (hoog)begaafde kinderen

Prijs€ 230,-

Duur2 bijeenkomsten van 3 uur

PlaatsDoetinchem

Startdatum29-10-2020

inschrijven

Planning

29-10-2020 van 16.00-20.30 uur
19-11-2020 van 16.00-20.30 uur

Ivm met de coronamaatregelen geldt er een maximum 10 deelnemers per groep. Bij overschrijving (op volgorde van binnenkomst) worden nieuwe data gepland.