Module phbo Jonge Kind Specialist
Onderwijsvisies en het jonge kind

 

‘Een visie op onderwijs bepaalt voor een belangrijk deel de manier waarop een leerkracht naar de ontwikkeling van het kind kijkt, en geeft een leerkracht richtlijnen voor het pedagogische en didactisch handelen.’

Tijdens twee bijeenkomsten willen we bewerkstelligen dat je je eigenaar gaat voelen van de onderwijsvisies gericht op het jonge kind.

De volgende onderwijsvisies staan hierbij centraal:

  •     Programma gestuurd onderwijs
  •     Ontwikkelingsgericht onderwijs
  •     Ervaringsgericht onderwijs

Daarnaast is het van belang de uitgangspunten van deze visies te herkennen binnen de eigen schoolvisie en het kunnen formuleren van een persoonlijke onderwijsvisie gericht op het jonge kind.

Als voorbereiding op de bijeenkomsten onderzoek je op je eigen school of de onderwijsvisie op het jonge kind staat beschreven in schooldocumenten. Tussen bijeenkomst 1 en 2 bestudeer je literatuur over onderwijsvisies en het jonge kind. Na de tweede bijeenkomst wordt als eindopdracht de onderwijsvisie van de eigen school beschreven. Je reflecteert hierbij op het eigen handelen. Denk daarbij aan:

  • Is de visie zichtbaar in de praktijk van alledag en hoe?
  • Welke visie heb jijzelf over het jonge kind?
  • Welke parels uit andere visies zijn bruikbaar voor de eigen praktijk?

Het geheel wordt onderbouwd met literatuur.

Voor de toekomstige jonge kind specialist is het van belang dat de school en de eigen onderwijsvisie m.b.t. het jonge kind een levend document gaat worden, zodat er op basis van de onderwijsvisie een beredeneerd onderwijsarrangement voor het jonge kind tot stand komt binnen de eigen school.

De module onderwijs visie en het jonge kind is opgebouwd uit 2 bijeenkomsten van 3 uur.

Data:

29 oktober 2020 en 19 november 2020 van 15.00 uur – 18.00 uur. 

De studiebelasting is 25 uur en wordt afgerond met een certificaat.  Dit certificaat geeft binnen vijf jaar (mits aan alle opdrachten voldaan) een vrijstelling voor deze module binnen de post-hbo-opleiding Jonge Kind Specialist van Iselinge Academie.

Kosten bedragen €230 per deelnemer. Dit is inclusief materiaalkosten.

De module is ook in-company (binnen een bestuur of school) te volgen. Hierbij wordt een offerte op maat gemaakt en zullen lesdagen en tijden in overleg plaatsvinden.

Module: Onderwijsvisies en het jonge kind

Prijs€ 230,-

Duur2 bijeenkomsten van 3 uur

PlaatsDoetinchem

Startdatum29 oktober 2020

inschrijven

Planning

Donderdag 29 oktober 2020
Donderdag 19 november 2020

Tijd: 15.00 uur – 18.00 uur

Ivm met de coronamaatregelen geldt er een maximum 10 deelnemers per groep. Bij overschrijving (op volgorde van binnenkomst) worden nieuwe data gepland.