• Conferentie Het Jonge Kind | Materialen doen ertoe!

Conferentiemiddag Het Jonge Kind | 13 oktober 2020

Ivm met de maatregelen rondom het coronavirus wordt de conferentie verplaatst van 26 mei naar 13 oktober 2020. De datum is onder voorbehoud van coronamaatregelen van de overheid.

13 oktober 2020 organiseert Iselinge Academie de tweede editie van de regionale conferentie ‘Het Jonge Kind’

Het centrale thema van deze dag is: Materialen doen ertoe! Een aansprekend thema dat vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht met workshops als rekenmateriaal, als spelen niet vanzelf gaat, digitale geletterdheid enzovoort. De centrale inleiding wordt verzorgd door Hanneke Poot die ons na laat denken over bewegen en onderwijs en welke materialen daarvoor belangrijk zijn.

Centrale inleiding: Bewegen is de basis
We starten de middag met een inspirerende inleiding Bewegen is de basis! door Hanneke Poot, kinderfysiotherapeute en psychomotorisch remedial teacher bij Sirene voor Kinderen.

Inhoud van de inleiding:

  • Welke voorwaarden hebben kinderen nodig voor o.a. lezen, rekenen, schrijven, etc. (ook voor overgang groep 2 naar 3?).
  • Onder alle ontwikkelingsgebieden zit de sensomotorische ontwikkeling. Waarom is deze zo belangrijk? Hoe ziet deze eruit? Wat heeft dit voor gevolgen voor de rijping van de hersenen?
  • Zonder bewegingsonderwijs is er geen onderwijs mogelijk! Kinderen leren met hun lijf. Waarom is dit zo en welke activiteiten zijn hierin belangrijk voor kinderen?
  • Welke materialen zijn belangrijk om kinderen hierin uit te dagen?

Vanuit haar stichting Sirene, slaat zij een alarm voor de kinderen van deze tijd. In haar
werk als kinderfysiotherapeute bleek in de loop der jaren dat de vraag om hulp aan het veranderen was. Niet alleen waren er veel kinderen die bij haar kwamen met ziektebeelden, maar kwamen er steeds meer kinderen die stagneerden in hun ontwikkeling, terwijl er ogenschijnlijk niet veel aan de hand was. Daardoor is zij verder gaan leren in de pedagogiek, psychologie en veel gaan werken met muziek met kinderen. Daarnaast is Hanneke psychomotorisch remedial teacher en is op basisscholen aan de slag gegaan met kinderen die problemen hebben met leren en met hun gedrag.

Al gauw bleek dat er niet zoveel kennis aanwezig was over de sensomotorische ontwikkeling van kinderen. Dit is de basis ontwikkeling, het bewegen en ervaren van kinderen, het spelen en rijpen van de hersenen. Welke voorwaarden hebben kinderen nodig om zich te ontwikkelen en, hoe kunnen we hen dit aanbieden?

De missie van Hanneke is om ouders, leerkrachten, pedagogische medewerkers, eigenlijk iedereen die met kinderen werkt, te ondersteunen en kennis aan te reiken hoe kinderen zich ontwikkelen en hoe we hen hierin kunnen uitdagen.

Workshops

Vervolgens zijn er zes workshops van specialisten op diverse vakgebieden. Waar je in twee rondes uit kunt kiezen.

Deze workshop zit vol. Inschrijven voor deze workshop is niet meer mogelijk.

Door: Cobi Visser, senior docent Iselinge Academie

Spel is een krachtig middel om jonge kinderen in ontwikkeling te brengen. Een rijke speelleeromgeving doet ertoe! Soms is er echter meer nodig. Het gebruik van een spelscript als hulpmiddel kan een goede manier zijn om spel op gang te brengen en goed te laten verlopen. Ook wanneer we het (rollen)spel naar een hoger plan willen tillen. 

We gaan in deze workshop na de uitleg praktisch aan de slag. We gaan ervaren hoe het is om een spelscript te maken. Nu nog zonder kinderen, maar in je groep mét de kinderen.

“voorloper” (VVE programma) 1,5 tot 6 jaar
Door: Mascha Warnshuis, Opleider vakleerkrachten bewegingsonderwijs

Ieder kind heeft behoefte aan vrije speelmomenten, vooral de allerjongste doelgroep. Met de methodiek “Beweeg Wijs voor het jonge kind” zorgen wij voor extra beweegtijd waardoor kinderen beter leren spelen. D.m.v. inzet van eenvoudige materialen gaan kinderen aan de slag met leuke en uitdagende activiteiten. Dit zorgt voor meer plezier in spelen en bewegen en het draagt indirect bij aan een verbetering van de motorische vaardigheden en een gezonde basis. 

Kinderen worden door het speel- en beweegaanbod sociaal-emotioneel sterker doordat er een aanbod is op ieder niveau voor ieder kind volgens de gedragskleuren van Beweeg Wijs. Een belangrijk aspect binnen de methodiek is de betrokkenheid van ouders om zo de vertaalslag te kunnen maken naar de thuissituatie. Deze peutermethodiek maakt doorlopende leerlijnen van peuters naar kleuters praktisch haalbaar. Deze workshop is ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten en onderwijsondersteuners van groep 1 en 2.

Door: Frida Meints, senior docent Iselinge Academie

Er is veel rekenontwikkelingsmateriaal voor jonge kinderen ontwikkeld. Je ziet in de praktijk dat de kinderen daar niet een, twee, drie naar grijpen. En als ze dit toch pakken dan wordt er soms niet op de “juiste” manier mee gewerkt. Ze maken van de kaartjes bouwsels of spelen met poppetjes een spel. Logisch eigenlijk, want kleuters leren via spelende handelingen. Hier kunnen we gebruik van maken bij het creëren van rekenervaringen. Hoe kunnen we nu hun spelomgeving zo inrichten met materialen dat er spelenderwijs rekenervaringen worden opgedaan. In deze workshop worden allerlei aldaagse  materialen besproken waarmee een rijke rekenomgeving in de onderbouw kan worden gerealiseerd. De vraag staat centraal; hoe kunnen we kleuters uitdagen tot rekenen met materiaal dat voorhanden is in de groep: blokken, wereldspelmateriaal, doppen, stenen, takjes. Noem maar op. Geïnspireerd met voorbeelden  voor de volgende dag, ga je weer naar huis.

Door: Diane Kamp, heeft phbo jonge kind specialist afgerond en al jaren werkzaam in het basisonderwijs

Bij jonge kinderen hoort materiaal dat hen nieuwsgierig maakt en hen prikkelt om spelenderwijs te ontdekken en te onderzoeken. Wat is dan een goede manier om Wetenschap en Techniek een plaats te geven binnen de kleutergroep waarbij  tegemoet gekomen wordt aan de onderwijsbehoeften van deze kinderen? In deze workshop gaan we daar praktisch mee aan de slag. We nemen hierbij een prentenboek als uitgangspunt en bedenken onderzoeksactiviteiten met behulp van een aangereikt kader.

Door: Marinus van Grootheest

Er is veel geschreven over de positieve invloed van muziek maken, maar kleuters kun je moeilijk gitaar leren spelen. Tijdens deze workshop gaan we vooral zelf aan de slag en ontdekken we hoe je verschillende instrumenten kan gebruiken. We maken gebruik van muzikale tegenstellingen en we ontwerpen een speelstuk. Kleuters hebben een bijna eindeloze fantasie en die gebruiken wij om geluiden te ontdekken, te verwoorden en te herkennen.

Door: Denise Groeneweg, werkzaam in het onderwijs en grote affiniteit met technologie.

Digitale geletterdheid: wat is het, waarom is het belangrijk en wat kan je ermee in de klas? Deze drie vragen staan centraal tijdens deze workshop. Leerkrachten leren verschillende begrippen aan de hand van concrete voorbeelden:

  • Digitale geletterdheid

  • Mediawijsheid

  • ICT-basisvaardigheden

  • Informatievaardigheden

Ook wordt aangegeven waarom deze thema’s zo belangrijk zijn, en nog belangrijker worden, in de wereld van de toekomst waarin de leerlingen die jij nu in de klas hebt zitten later terecht komen. Voorbeelden worden gegeven van ontwikkelingen in technologie die nu al ongelofelijk ver zijn: zoals robots die nu al bijna niet meer van echte mensen te onderscheiden zijn. 

Dit gedeelte van de workshop wordt afgesloten met een interactieve quiz. 

Conferentiemiddag Het Jonge Kind

Prijs85,-

Duur15.00-19.00 uur

PlaatsDoetinchem

Startdatum13 oktober 2020

inschrijven

Programma

15.00 – 15.30 uur
Inschrijving en ontvangst met koffie en thee

15.30 – 16.15 uur
Opening door dagvoorzitter en centrale inleiding

16.20 – 17.20 uur
Workshopronde 1 (je kiest een workshop naar keuze)

17.25 – 18.25 uur
Workshopronde 2 (je kiest een workshop naar keuze)

18.30 – 19.00 uur
Borrel met hapje

Locatie

Iselinge Academie
Bachlaan 11
Doetinchem