• Leren en innoveren en passend meesterschap

    Masters

Master Leren en innoveren

Met het volgen van de Master Leren en Innoveren ontwikkel je de kwaliteiten die noodzakelijk zijn om een veranderings- en innovatieproces in je school te starten en te begeleiden.

Passend Meesterschap

De focus binnen de materopleiding Passend Meesterschap ligt op 'de leraar als persoon'. Je ontwikkelt jezelf tot een professional die de meest uitdagende situaties in de eigen groep het hoofd kan bieden.