Master Leren en Innoveren

De Master Leren en Innoveren is een tweejarige deeltijd hbo master voor ambitieuze leraren in po, vo, mbo en hbo die in hun onderwijspraktijk innovaties op gang willen brengen en implementeren. De master is nu extra aantrekkelijk, omdat de opleiding in aanmerking komt voor de Lerarenbeurs voor scholing. Het programma omvat vier perioden, verdeeld over twee jaar.

Voorwaarden voor toelating:

• ten minste een afgeronde hbo-opleiding voor het onderwijs;

• ten minste twee jaar werkervaring als leraar, met een taakomvang van 0,5 fte;

• je hebt een werkplek die voldoet aan de eisen van leerwerkplek;

• de intakeprocedure wordt met een positief studieadvies afgerond.

Eisen leerwerkplek:

• jouw werkgever ondersteunt je volledig;

• je mag onderzoek doen op jouw school;

• je kunt onderzoek doen op jouw school;

• jouw werkgever keurt het plan goed;

• je mag onderzoek met collega’s doen, zij zijn op de hoogte van jouw onderzoek, en stemmen ermee in. Het laatste onderzoek is een collectief onderzoek, vandaar dat dit essentieel is;

• er moet genoeg tijd zijn om te studeren, je moet hiervoor faciliteiten krijgen;

• er zijn geen eisen aan de omvang van de school.

radiant-logo-nl-rgb-100mm-72dpi_283

Radiant Lerarenopleidingen.

Deze master wordt aangeboden door Radiant Lerarenopleidingen, een coöperatie van negen Nederlandse hogescholen. (Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool, De Kempel, Driestar educatief, Iselinge Hogeschool, Katholieke Pabo, Zwolle, Marnix Academie, Thomas More Hogeschool en Viaa Zwolle).

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Niek Zewald - niek.zewald@iselinge.nl - 088-0931073. Of bezoek de info-avond op 11 mei 2020.

www.masterlereneninnoveren.nl

Post-hbo-opleidingen en masters