Master Passend Meesterschap

Vind jij het ook belangrijk om passend onderwijs aan alle kinderen te bieden, aansluitend bij hun kwaliteiten en mogelijkheden? Wil je ook een betrokken leraar zijn, die goed met complexe situaties in de groep om kan gaan? De Master Passend Meesterschap leidt je op tot een deskundige professional die met een flexibele en onderzoekende houding adequaat kan handelen in complexe onderwijssituaties. Passend onderwijs met hart en ziel!

radiant-logo-nl-rgb-100mm-72dpi_283

Radiant Lerarenopleidingen.

Deze master wordt aangeboden door Radiant Lerarenopleidingen, een coöperatie van negen Nederlandse hogescholen. (Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool, De Kempel, Driestar educatief, Iselinge Hogeschool, Katholieke Pabo, Zwolle, Marnix Academie, Thomas More Hogeschool en Viaa Zwolle).

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Niek Zewald - niek.zewald@iselinge.nl - 06 1400 2252. Of bezoek de info-avond op 20 mei.

Meer informatie over deze master vind je ook op de website www.masterpassendmeesterschap.nl of download de folder Passend Meesterschap.