Master Passend Meesterschap

Vind jij het ook belangrijk om passend onderwijs aan alle kinderen te bieden, aansluitend bij hun kwaliteiten en mogelijkheden? Wil jij ook een betrokken leraar zijn, die goed met complexe situaties in de groep om kan gaan? De Master Passend Meesterschap leidt je op tot een deskundige professional die met een flexibele en onderzoekende houding adequaat kan handelen in complexe onderwijssituaties. Passend onderwijs met hart en ziel! Speerpunten in de masteropleiding zijn: omgaan met diversiteit, goed onderwijs voor alle leerlingen, uitgaan van ontwikkelingsmogelijkheden, samenwerken in team en keten, persoonlijk leraarschap en een onderzoekende houding.

De master Passend Meesterschap past in het beleid van het ministerie van Onderwijs om te zorgen voor hoger gekwalificeerde leraren in scholen. Deze masteropleiding is een logisch vervolg op de bacheloropleiding Leraar basisonderwijs. Je wordt opgeleid tot een excellente leraar. Daarnaast is een master degree voor veel besturen een voorwaarde om door te stromen naar een hogere functieschaal.

Voorwaarden voor toelating:

• ten minste een afgeronde bacheloropleiding voor het onderwijs;

• een werkplek die voldoet aan de eisen van de leerwerkplek.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Niek Zewald - niek.zewald@iselinge.nl - 088-0931073.  Meer informatie kun je ook krijgen tijdens de informatieavond op 18 maart 2019 of via: 

radiant-logo-nl-rgb-100mm-72dpi_283

Radiant Lerarenopleidingen.

Deze master wordt aangeboden door Radiant Lerarenopleidingen, een coöperatie van negen Nederlandse hogescholen. (Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool, De Kempel, Driestar educatief, Iselinge Hogeschool, Katholieke Pabo, Zwolle, Marnix Academie, Thomas More Hogeschool en Viaa Zwolle).


Meer informatie over deze master vind je op de website www.masterpassendmeesterschap.nl