• Post-hbo-opleiding specialist Hoogbegaafdheid en Differentiatie

Post-hbo-opleiding Specialist hoogbegaafdheid en differentiatie

De eenjarige opleiding Specialist (hoog)begaafdheid en differentiatie (SHBD) geeft jou de handvatten om het verschil te maken voor het hoogbegaafde kind. Ontdek hoe je beleid vormgeeft dat passend onderwijs aan het hoogbegaafde kind mogelijk maakt.

Tijdens de opleiding tot specialist hoogbegaafdheid en differentiatie voer je een praktijkgericht onderzoek uit. Je leert een initiërende en stimulerende rol aan te nemen met betrekking tot hoogbegaafdheid in de school. Als specialist ben je het aanspreekpunt voor collega’s en ouders. Je takenpakket stem je af met directie en docententeam.

Voor wie?
De opleiding is bedoeld voor leerkrachten (speciaal) basisonderwijs, intern begeleiders en directieleden.

Tijdens de opleiding zijn er drie opties om je verder te verdiepen. Je maakt een keuze uit:

 • Beleidsplanroute: het schrijven van een beleidsplan voor de school/het bestuur;
 • Losse opdrachten route: het op onderbouwde wijze aan de slag gaat met leerlingen/collega’s in je eigen praktijk in relatie tot het beleid/de visie van de school;
 • Onderzoeksroute: het onderzoeksmatig uitdiepen van een onderwerp naar keuze in relatie tot het beleid/de visie van de school.

Intake
Voor de start van de opleiding heb je een intake met je docent. We zoeken in de opleiding voortdurend de verbinding met de praktijk waarin je als specialist werkt. Daarom nodigen we bij het intakegesprek ook de directeur van jouw school uit, om zo de directe lijn naar de praktijk te borgen.

Vooropleiding
Pabo-diploma of hbo-opleiding pedagogiek.

Diploma
Na voltooiing van de opleiding ontvang je het officieel erkende diploma Specialist hoogbegaafdheid en differentiatie van het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Ook word je ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Duur
De opleiding bestaat uit twaalf bijeenkomsten van vijf uur.

In onze bijeenkomsten wordt rekening gehouden met de op dat moment geldende corona maatregelingen.

Studielast

De studielast bedraagt 300 uur.

In de opleiding ben ik erg gestimuleert om zelf keuzes te maken en een visie met betrekking tot dit thema te kiezen. Daardoor heb ik de ruimte gevoeld en genomen om een werkbaar beleidsdocument te ontwikkelen, passend bij onze stichting.

Inhoud

Het centrale thema van de opleiding SHBD is het leren loslaten van bestaande en vaak stereotype gedachten en handelingen rondom hoogbegaafden. In twaalf bijeenkomsten leer je vanuit twee perspectieven te denken en handelen: enerzijds vanuit een nauw, individueel perspectief en anderzijds vanuit helikopterview. Die wisselwerking tussen het persoonlijke belang en grote geheel maakt van jou een effectieve, oplossingsgerichte specialist.

 • Theorie – hoogbegaafdheid en leerling typeringen 
 • Signalering – diagnostiek
 • Leerdoelen

 

 • Executieve functies
 • Interventie & Casuïstiek – Onderpresteren / Twice Exceptional
 • Kernkwadranten – ijsbergmodel + Big Five
 • Differentiatie – Compacten& Verrijken
 • Materialen, passend leerstofaanbod en materialenmarkt
 • Leervaardigheden, Leerstrategieën en Leren Leren

 

 • Competenties leerkracht + Rol Specialist – Gesprekstechnieken/omgaan met weerstand
 • Invloed omgeving – Attitude/overtuigingen
 • Presentaties / Eindafsluiting

 

 • Aanbevelingen m.b.t. verandering/kwaliteitszorg HBD op school.

Post-hbo-opleiding hoogbegaafdheid en differentiatie

Prijs€ 2875,-

Duur1 jaar

PlaatsDoetinchem

Startdatum8 september 2020

inschrijven

Anouk Mulder kerndocent hoogbegaafheid

Anouk over de opleiding...

Anouk over de opleiding...

Tip: Subsidieregeling hoogbegaafdheid

Heeft jouw bestuur via het samenwerkingsverband een subsidie aangevraagd voor hoogbegaafdheid? Mogelijk kun je gebruik maken van de gelden die hiervoor beschikbaar zijn voor het volgen van deze opleiding. Vraag het na bij je bestuur misschien kun je dan voordelig deze opleiding volgen.

Planning

08-09-2020 van 16:00 - 21:00 uur
29-09-2020 van 16:00 - 21.00 uur
13-10-2020 van 16:00 - 21:00 uur
17-11-2020 van 16:00 - 21:00 uur
15-12-2020 van 16:00 - 21:00 uur
12-01-2021 van 16:00 - 21:00 uur
09-02-2021 van 16:00 - 21:00 uur
02-03-2021 van 16:00 - 21:00 uur
23-03-2021 van 16:00 - 21:00 uur
20-04-2021 van 16:00 - 21:00 uur
18-05-2021 van 16:00 - 21:00 uur
22-06-2021 van 16:00 - 21:00 uur


Vrijstellingenbeleid
Aanvraag voor eventuele vrijstellingen verlopen enkel via het EVC bureau van Iselinge Academie. Het EVC bureau heeft een adviserende rol naar de examencommissie van Iselinge Hogeschool waar vrijstellingsaanvragen in behandeling worden genomen.

Geen lerarenbeurs, wel compensatie mogelijk!

Sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen, zoals de geaccrediteerde post-hbo-opleidingen, niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs.
Wat zijn dan de persoonlijke mogelijkheden op compensatie, als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt? Uitgaven aan de studie, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, vakliteratuur, mag je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek.

De opleiding specialist hoogbegaafdheid en differentiatie is een erkend registeropleiding en geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (onderdeel CPION). Het is een beschermd predicaat, dat alleen door de SPHBO kan worden verleend. Doel hiervan is om door middel van kwalitatieve toetsing onderscheid aan te brengen in het uitgebreide aanbod aan post-hbo-opleidingen in Nederland. Als je deze opleiding volgt, ben je dus zeker van een kwalitatief goede opleiding.