Anouk Mulder, kerndocent Hoogbegaafdheid

Anouk Mulder is de kerndocent voor de opleiding Hoogbegaafdheid en Differentiatie. Anouk heeft jarenlange ervaring als orthopedagoog, leerkracht, remedial teacher en zorgcoördinator voor hoogbegaafden en sinds 2011 is zelfstandig ondernemer van Verschil in Talent. (ViT). Ze coacht, begeleidt en adviseert (hoogbegaafde)kinderen, hun ouders en leerkrachten. Maar ook de professionele organisaties om het kind heen.

Ze verzorgt al jaren de opleiding hoogbegaafdheid en differentiatie. We stelden een aantal vragen aan Anouk over de opzet van de opleiding en wat de nieuwste aanpassingen zijn van deze opleiding.

Wat is er zo uniek aan de opleiding hoogbegaafdheid en differentiatie? 

Uniek is het maatwerk, je kunt kiezen uit drie routes; de beleidsplanroute, de onderzoeksroute en de loss opdrachten route. Je bepaalt zelf in overleg met je school waar jij je in wilt bekwamen en mee aan de slag wilt. Daarnaast komen veel verschillende visies, ideeën en mogelijkheden aan bod. Om daarmee niet sturend te zijn, maar te laten zien wat er is. Zodat de studenten zelf kunnen bepalen wat bij hen, en bij hun school past. 

Je kunt kiezen uit drie routes de beleidsplanroute, losse opdrachten route en de onderzoeksroute. Kun je kort de verschillen aangeven tussen deze drie routes?

Voor de beleidsplan route schrijf je een beleidsplan voor je school, maar dat kan ook zijn voor een plusgroep, of een stichting. Het is hierbij heel belangrijk je management mee te hebben, want je hebt veel draagvlak en terugkoppeling nodig. Voor de onderzoeksroute stel je zelf een onderzoeksvraag die je gedurende de opleiding op je school/ stichting/ plusgroep gaat onderzoeken. Dat kan van alles zijn, en kan worden afgesloten met een plan, een product, een rapport of wat ook past in het werkgebied van de student. De laatste, de individuele route, of losse opdrachten route, bestaat uit losse opdrachten waar je steeds uit kunt kiezen. Bijvoorbeeld een lessenreeks ontwikkelen, een workshop voor je team, begeleiding van een individuele leerling met behulp van materialen, etc. Voor alledrie geldt dat een theoretisch kader heel belangrijk is,literatuurstudie, en een advies voor het team, de school waar de student vandaan komt. 

Je geeft al heel wat jaren les in deze opleiding en de opleiding wordt jaarlijks vernieuwd. Kun je iets vertellen over de nieuwste ontwikkelingen die nu zijn toegevoegd aan de opleiding?

De onderzoeksroute is toegevoegd aan de opleiding omdat we dat belangrijk vinden dat studenten die de behoefte hebben ook zelf iets mogen ontwikkelen en hun eigen leerweg kunnen kiezen. We hebben dit jaar gekozen voor andere boeken, die dicht bij de praktijk liggen en nieuwer zijn. Gaandeweg is het steeds belangrijker gaan worden wat goed onderwijs voor hoogbegaafde oplevert voor alle kinderen. Zo is veel wat belangrijk geacht wordt voor hoogbegaafde kinderen ook zeker toepasbaar voor alle kinderen, om daarmee het gevoel dat de werkdruk hoger wordt door ook aandacht te hebben voor deze doelgroep wat ontkracht kan worden. Dat is ook de toevoeging differentiatie in de titel van de opleiding. Daarnaast is er veel aandacht voor het ZIJN van hoogbegaafd, wat betekent dat voor het begeleidingsaanbod van de (hoog)begaafde leerlingen.

Hoe zijn de ervaringen van de studenten met betrekking tot de studiebelasting. Kunnen ze het goed combineren met werk en gezin? Zijn er voorbeelden die je vaak hoort?

Het is best een intensieve opleiding, maar de meeste studenten zijn zo enthousiast dat ze er bevlogen in zitten. Vanuit interesse en betrokkenheid is het lezen, of het maken van het ‘meesterstuk’ in de veschillende routes ook leuk en boeiend om te doen. De meeste halen er veel voldoening uit.

Tot slot: Wat is voor jou de drijfveer om je voor dit vakgebied in te zetten?

Het is mijn passie. Het hoogbegaafde kind in beeld kunnen brengen, in wie hij is en wat hij nodig heeft, is wat ik heel graag doe. 'Ik zie jou’ is mijn missie, en dat geldt voor het kind, de ouders, maar ook zeker voor de leerkracht die het kind in de groep heeft en moet begeleiden. Dus ook daar de handvatten willen geven, en laten zien wat bepaald gedrag kan betekenen, en helder krijgen wat een ieder nodig heeft om goed onderwijs te kunnen bieden aan alle kinderen, en dus oo aan het begaafde kind. Ik ben er in alles mee bezig. Ik doe de begaafdheidsonderzoeken als orthopedagoog, ik begeleid veel kinderen, en hun ouders, en leerkrachten in individuele begeleidingen. Ik werk met plusgroepen, begeleid scholen in trajecten om goed onderwijs te bieden en het begaafde kind te zien, en dan deze opleiding naast veel studiedagen of trainingen. Ik ben onlangs gestart met een oudertraining voor ouders van hoogbegaafde kinderen, geweldig ook. Al die ingrediënten maken dat het elkaar bevrucht en ik een rijke invulling kan geven aan de opleiding. 

Anouk Mulder, kerndocent Hoogbegaafdheid

Anouk Mulder, kerndocent Hoogbegaafdheid

Specialist Hoogbegaafdheid en Differentiatie

Prijs€ 2875,-

Duur1 jaar

PlaatsDoetinchem

Startdatum7 januari 2020

inschrijven