• Innovator en begeleider in leerlingenzorg

    Post-hbo-opleiding tot Intern begeleider

Post-hbo-opleiding tot intern begeleider

Als intern begeleider verbind je alle aspecten van leerlingenzorg met elkaar. Je bent de innovator voor het team op schoolniveau. Leerkrachten kunnen met hun zorgvragen bij jou terecht. Ben je leraar en wil je de zorgstructuur voor jouw school opzetten en leraren begeleiden? Dan helpt deze opleiding je hier voortvarende stappen in te zetten.

Voor wie?
Leerkrachten en ib’ers in een taak / functie als ib’er op bouw-, schools- of bovenschoolsniveau.

Jaar 1 - basisjaar

In het eerste jaar krijg je te maken met de verschillende taakgebieden van de ib’er: begeleiden, beheren, coördineren, coachen en organiseren. Door praktijkgerichte opdrachten, actieve eigen kennisverwerving en uitwisseling werk je aan jouw eigen ontwikkeling. Bovendien leer je, al dan niet in samenwerking met andere deelnemers, actief nieuwe kennis aan reeds verworven kennis te koppelen. De koppelingen tussen theorie en praktijk worden door discussie en dialoog naar boven gehaald. Zo toets je het geleerde direct in de praktijk. Reflectie is dus een belangrijk onderdeel in jouw professionaliseringsproces.

Uitgangspunten en werkvormen

Het leermodel van deze opleiding is gebaseerd op:

• actief leren door volwassenen;
• leren met en van elkaar;
• sterke koppeling tussen theorie en praktijk;
• reflectie op werkconcept;
• werken aan de eigen ontwikkeling met POP en portfolio.

Vooropleiding
Pabo-diploma of hbo- opleiding pedagogiek.

module 1: De IB’er als persoon en functionaris

Duur: 3 dagen

• het profiel van de ib’er;
• de positie van de ib’ er binnen de school;
• zorgstructuur;
• landelijk en regionaal onderwijsbeleid: de trends en ontwikkelingen;
• basisvoorwaarden gespreksvoering.

module 2: De IB’er als kenner

Duur: 2 dagen

• zicht krijgen op ‘wat werkt in de klas’;
• effectief leerkrachtgedrag pedagogisch en didactisch handelen;
• instructie en klassenmanagement;
• onderwijsdoelen en doorgaande lijn;
• gesprekken met kinderen;
• intervisie, feedback en reflectie.

Training en ontwikkeling (leercoach)

Duur: 1 dag

• intervisie;
• persoonlijke ontwikkeling en reflectie;
• begeleidingsvaardigheden.

module 3: De IB’er als advocaat van de kinderen

Duur: 2 dagen

• formuleren van OPP;
• de ondersteuningsbehoefte van leerling en leerkracht;
• teamrollen en teamontwikkeling;
• effectieve leerling- en groepsbesprekingen;
• uitvoeren van een leerlingbespreking.

module 4: De IB’er als werkbegeleider

Duur: 3 dagen

• de doorgaande lijn (van kleuter tot vo-leerling) in de zorg;
• persoonlijke leiderschapsstijlen;
• communicatie binnen het team;
• uitvoeren van een begeleidingscyclus.

Training en reflectie (leercoach)

Duur: 1 dag

• plaats van onderzoek;
• intervisie;
• het evalueren van de persoonlijke ontwikkeling.

Duur
Deze opleiding duurt 2 jaar. Met elk jaar 12 bijeenkomsten.

Studielast
846 uur.

Vierogen beleid
Bij de eindopdrachten van alle post-hbo-opleidingen wordt het vierogen beleid gehanteerd. Dat wil zeggen dat er naast de docent die het onderzoek begeleidt (de 1e beoordelaar) een 2e beoordelaar wordt ingezet om de definitieve beoordeling te bepalen.

Vrijstellingenbeleid
Aanvraag voor eventuele vrijstellingen verlopen enkel via het EVC bureau van Iselinge Academie. Het EVC bureau heeft een adviserende rol naar de examencommissie van Iselinge Hogeschool waar vrijstellingsaanvragen in behandeling worden genomen.

Jaar 2 - Topjaar

De opleiding duurt 2 jaar. Na twee jaar ontvang je het officieel erkende diploma post-hbo-opleiding tot intern begeleider.

Opleiding C0849 Post-hbo-opleiding: intern begeleider

Prijs€ 2985,- jaar 1

Duur1 jaar

12 bijeenkomsten

PlaatsUtrecht

Startdatum25-9-2019

inschrijven

PlaatsDoetinchem

Startdatum3-10-2019

inschrijven

Overige informatie

Planning Utrecht
25-9, 9-10,30-10, 13-11, 27-11,
8-1, 22-1, 5-2, 18-3, 8-4, 13-5, 10-6

Tijden
Woensdagen van 14.00-20.30 uur

Planning Doetinchem
3-10, 10-10, 31-10, 21-11, 12-12, 9-1, 23-1, 6-2, 19-3, 9-4, 14-5, 11-6.

Tijden
Donderdagen van 15.00-21.30 uur

 

Ontwikkeld vanuit de beroepsstandaard LBIB

Als intern begeleider verbind je alle aspecten van leerlingenzorg met elkaar. Je bent de innovator voor het team op schoolniveau. Leerkrachten kunnen met hun zorgvragen bij jou terecht. Ben je leraar en wil je de zorgstructuur voor jouw school opzetten en leraren begeleiden? Dan helpt deze opleiding je hier voortvarende stappen in te zetten.

Voor wie

Leerkrachten en ib’ers in een taak / functie als ib’er op bouw-, schools- of bovenschoolsniveau.

Open avond 20 mei

Bezoek de informatie-avond op 20 mei