Opleiding tot intern begeleider - jaar 2

In het tweede jaar staan innoveren, onderzoek en kwaliteitszorg centraal. Daarbij komt het samenwerken (met externen) en netwerken aan de orde. Naast zorgaspecten en competentieverwerving wordt aandacht besteed aan de intern begeleider als onderwijskundig leider en innovator. Je brengt de opbrengsten binnen de vakinhouden in kaart en vanuit sterktezwakteanalyses werk je aan verbeterplannen. In dit jaar voer je een praktijkgericht onderzoek uit. Dit gebeurt in je eigen schoolpraktijk. De leercoach begeleidt de cursist hierbij, zodat kwaliteit gewaarborgd wordt. Het uitwerken en uitvoeren van de verbeterplannen zijn onderdeel van het praktijkonderzoek. Het praktijkonderzoek is een belangrijk onderdeel van het tweede jaar.

Inhoud

Module 5: Samenwerken en netwerken

Duur: 2 dagen

• samenwerking tussen basisscholen en externe partners;
• functioneren van het samenwerkingsverband;
• gespreksvoering met ouders;
• ouderbetrokkenheid 3.0;
• de sociale kaart en functioneren in (regionale) netwerken. 

Training en onderzoek (leercoach)

Duur: 1 dag

• praktijk en theorie van praktijkgericht onderzoek;
• persoonlijke ontwikkeling;
• begeleiding bij het persoonlijk onderzoek.

module 6: Kwaliteitszorg en innoveren

Duur: 2 dagen

• leiding geven aan veranderingsprocessen ten aanzien van leerlingenzorg;
• kennis ontwikkelen met betrekking tot kwaliteitsinstrumenten;
• implementatie en borging van onderwijsveranderingen;
• het team motiveren bij onderwijsverandering;
• vergadertechnieken.

module 7: Vakinhoudelijke verdieping

Duur: 6 dagen

a. sociaal emotionele ontwikkeling/gedrag (2 dagen);
b. taal/lezen (2 dagen);
c. rekenen (2 dagen);

• actuele ontwikkelingen binnen vakgebieden;
• methode- en materialenkennis;
• de doorgaande leerlijn;
• het doorlichten van de eigen praktijksituatie.

Presentatiedag (leercoach)

Duur: 1 dag

• presentatie van het praktijkonderzoek;
• terugblikken op de eigen leerroute;
• evaluatie van de opleiding.

Vooropleiding
Pabo-diploma of hbo- opleiding pedagogiek.
Post-hbo-opleiding tot intern begeleider, basis

Duur
Deze opleiding duurt 2 jaar.

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt 846 uur.

Diploma

Diploma
Na afronding ontvang je het officieel erkende intern begeleider-diploma van het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) en word je ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Vierogen beleid
Bij de eindopddrachten van alle post-hbo-opleidingen wordt het vierogen beleid gehanteerd. Dat wil zeggen dat er naast de docent die het onderzoek begeleidt (de 1e beoordelaar) een 2e beoordelaar wordt ingezet om de definitieve beoordeling te bepalen.

Vrijstellingenbeleid
Aanvraag voor eventuele vrijstellingen verlopen enkel via het EVC bureau van Iselinge Academie. Het EVC bureau heeft een adviserende rol naar de examencommissie van Iselinge Hogeschool waar vrijstellingsaanvragen in behandeling worden genomen.

Planning

Utrecht

25-09-2019, 16-10-2019, 30-10-2019, 13-11-2019, 11-12-2019, 15-01-2020, 29-01-2020,12-02-2020, 11-03-2020, 25-03-2020, 01-04-2020, 15-04-2020, 20-05-2020, 17-06-2020.

Doetinchem

Groep 1
12-9-2019, 19-9-2019, 7-11-2019, 21-11-2019, 12-12-2019, 16-01-2020, 30-1-2020, 6-2-2020, 5-3-2020, 12-3-2020, 19-3-2020, 2-4-2020, 14-5-2020, 18-6-2020.

Groep 2
12-9-2019, 26-9-2019, 7-11-2019, 21-11-2019, 12-12-2019, 9-1-2020,16-1-2020, 23-1-2020, 27-2-2020, 12-3-2020, 26-3-2020, 9-4-2020, 21-05-2020, 18-6-2020.

Prijs

De prijs van het tweede jaar is € 3075. Dit is inclusief maaltijden en materiaal en exclusief literatuur van de literatuurlijst.

Post-hbo-opleiding tot intern begeleider - topjaar

Prijs€ 3075,- (jaar 2)

Duur1 jaar

PlaatsUtrecht

Startdatum25 september

inschrijven

PlaatsDoetinchem

Startdatum12 september

inschrijven

De genoemde prijs is inclusief maaltijden en materiaal en exclusief literatuur van de literatuurlijst.