Post-hbo-opleiding Jonge Kind Specialist

Wil jij kleuters op een speelse manier stimuleren en een rijke leeromgeving bieden? Wil je onderwijs onderbouwen vanuit literatuur? En wil jij het onderwijsbeleid van jonge kinderen vormgeven? Kortom: wil jij expert worden op het gebied van het jonge kind? Dan is Jonge Kind Specialist de post-hbo-opleiding die bij jou past.

Inhoud
In deze competentiegerichte opleiding wordt de theorie aan de praktijk verbonden. Het gaat in de opleiding over:

 • onderwijsvisies;
 • werken met doelen en leerlijnen in relatie tot de pedagogische-didactische benadering van jonge kinderen;
 • basiscommunicatie met jonge kinderen;
 • spel en hoeken;
 • organisatie;
 • sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • rekenen en taal in de context van het beredeneerd aanbod.

Leerteams
Werken in leerteams maakt deel uit van de opleiding. Elk leerteam kiest een van de volgende thema’s voor onderzoek en verdieping:

 • sociale media en kleuters;
 • creativiteit en muziek;
 • bewegingsactiviteiten en sensomotorische ontwikkeling;
 • wereldoriëntatie;
 • wetenschap en techniek;
 • ouderbetrokkenheid;
 • verandermanagement.

De leerteams presenteren de eindresultaten van het onderzoek en de verdieping aan elkaar, hierdoor vindt kennisoverdracht plaats.

Lerend netwerk
Het opzetten van een lerend netwerk binnen het onderbouwteam van je school of met een voorschool maakt eveneens deel uit van de opleiding.

Meesterstuk
Je eindproduct is een Meesterstuk waarin je reflecteert op je eigen handelen in de praktijk aan de hand van de opdrachten die je tijdens de opleiding hebt uitgevoerd.

Na de opleiding
Als je deze opleiding afgerond hebt, ben je in staat een beargumenteerd onderwijsaanbod voor het jonge kind te ontwikkelen en vorm te geven in de praktijk. Je doet dit vanuit een onderbouwde visie op de ontwikkeling van het jonge kind. Je kent de leerlijnen en weet hoe de ontwikkelingen van het jonge kind te observeren en te registreren in het leerlingvolgsysteem van de school. Op grond van de signalering ben je in staat om een plan van aanpak te maken, met oog voor de eigen

pedagogische- en didactische aanpak van het jonge kind. Door het opzetten van een lerend netwerk leer je hoe je binnen jouw team kennisoverdracht kunt realiseren.

Vooropleiding
Pabo-diploma of hbo-opleiding pedagogiek.

Diploma
Na afronding ontvang je het officieel erkende Jonge Kind Specialist-diploma van Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland en word je ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Duur
De opleiding bestaat uit tien bijeenkomsten van vijf uur, een intake gesprek, voortgangs-en eindassessment. De opleiding wordt gegeven op Iselinge Hogeschool, Bachlaan 11 te Doetinchem.

Studielast
De studielast bedraagt 350 uur.

Vierogen beleid
Bij de eindopddrachten van alle post-hbo-opleidingen wordt het vierogen beleid gehanteerd. Dat wil zeggen dat er naast de docent die het onderzoek begeleidt (de 1e beoordelaar) een 2e beoordelaar wordt ingezet om de definitieve beoordeling te bepalen.

Vrijstellingenbeleid
Aanvraag voor eventuele vrijstellingen verlopen enkel via het EVC bureau van Iselinge Academie. Het EVC bureau heeft een adviserende rol naar de examencommissie van Iselinge Hogeschool waar vrijstellingsaanvragen in behandeling worden genomen.

Post-hbo-opleiding jonge kind specialist

Prijs2495,-

Duur1 jaar

PlaatsDoetinchem

Startdatum9 oktober 2019

inschrijven

Overige informatie

De intakegesprekken vinden plaats op woensdag 18 september 2019.

9/10/2019, 30/102019, 27/11/2019, 15/01/2020, 12/02/2020, 1/04/2020, 13/05/2020,10/06/2020,16/09/2020
7/10/2020 diploma-uitreiking

Tijden
De lestijden zijn van 15.30 - 20.30 uur.

Locatie
Iselinge Academie
Bachlaan 11
Doetinchem

 

Aanvullende informatie

Post-hbo-opleiding Jonge Kind

Verdiepingsdag Specialist Jonge Kind

Heb je de post-hbo-specialist jonge kind al gevolgd? Volg dan de verdiepingsdag.

Studenten zeggen...
‘Ik ben echt gegroeid in mijn vak. Ik ben veel bewuster bezig met mijn werk en maak eigen keuzes. Ik weet waarom ik iets doe zoals ik het doe.