• Word jij de adviseur op het gebied van rekenen?

  Post-hbo-opleiding tot rekencoördinator

Post-hbo-opleiding tot rekencoördinator

Is het tijd om over te stappen op een volledig digitale methode? Hoe gaan we op onze school om met dyscalculie? Welke aanpak kiezen we voor het project Passende Perspectieven? Wat hebben de referentieniveaus onze school te zeggen? En: hoe dagen we sterke rekenaars uit, terwijl we zwakke rekenaars ondersteunen? Als rekencoördinator weet je het antwoord op deze vragen en lever je een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van de school.

Voor wie?
De opleiding is bedoeld voor leerkrachten in het (speciaal) basisonderwijs.

Inhoud
Je gaat aan de slag met:

 • vakdidactische inzichten en leerlijnen in het reken-wiskundeonderwijs;
 • actuele thema’s, zoals de Referentieniveaus rekenen;
 • het protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD);
 • bovenpresteerders in de reken-wiskundeles;
 • het enthousiasmeren van collega’s voor het vak reken-wiskunde;
 • het ondersteunen van collega’s bij het realiseren van interactief, rijk en uitdagend reken-wiskundeonderwijs;
 • het informeren van collega’s over nieuwe ontwikkelingen, ideeën en materialen;
 • het initiëren en mede vormgeven van kwaliteitszorg en schoolbeleid aangaande reken-wiskundeonderwijs;
 • het onderzoeken en stimuleren van resultaatgerichtheid bij het reken-wiskundeonderwijs.

Programma
In de eerste helft van de opleiding ontwikkel je je persoonlijke competenties. In de tweede helft blijven gecijferdheid en vakdidactiek belangrijke pijlers, maar nu in relatie tot collegiale consultatie en rekenbeleid.

Intake
Voor de start van de opleiding heb je een intake met je docent. Hierbij nodigen we ook de directeur van je school uit, om zo de directe lijn naar de praktijk te borgen. Het is belangrijk dat jouw directie je in staat stelt om de opleiding te volgen, een rekenbeleidsplan te maken en activiteiten uit te voeren die horen bij de taak van rekencoördinator.

Portfolio
Je bouwt een portfolio op met uitwerkingen van praktijkopdrachten en de ontwikkeling van het rekenonderwijs op je school. Dit portfolio en de feedback van de docent(en) vormen de basis voor je eindbeoordeling.

Vooropleiding
Je hebt de pabo of de hbo-opleiding pedagogiek voltooid.

Diploma
Na afronding ontvang je het officieel erkende diploma Rekencoördinator van het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Ook word je ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Duur
De opleiding duurt een schooljaar en omvat negen studiedagen.

Studielast
De studielast bedraagt 300 uur.

Post-hbo-opleiding tot rekencoördinator

Prijs€ 2495,-

Duur1 jaar

PlaatsDoetinchem

Startdatum1 oktober 2019

inschrijven

Dinsdagen van 14.30-21.00 uur

1-10, 5-11, 3-12, 14-1, 11-2, 17-3, 14-4, 9-6, 30-6

Geen lerarenbeurs, wel compensatie mogelijk!