• School Video Interactie Begeleiding

School Video Interactie Begeleiding

School Video Interactie begeleiding is een positieve en uiterst krachtige coachingsmethodiek, die aanzet tot reflectie, verandering en ontwikkeling. Als SVIBcoach leer je oplossingsgericht coachen, waarbij je gebruik maakt van film-opnames uit de praktijk. Bij deze methodiek wordt uitgegaan van de versterking van geslaagde interacties en interventies (in plaats van het benadrukken van wat fout gaat).

Voor wie?
Leerkrachten en ib’ers die een coachende rol hebben binnen de schoolorganisatie.

Inhoud

Naast de verschillende theoretische uitgangspunten m.b.t. de methodiek van S-VIB staat vooral de eigen casuïstiek centraal. Deelnemers brengen zelf de beelden in van gemaakte klassenopnamen en nagesprekken. Na realisatie van 4 afgeronde begeleidingstrajecten vindt een eindpresentatie plaats.

Tijdens de opleiding leer je:

  • anticiperen op een hulpvraag en van daar uit te filmen;
  • een (micro)analyse te maken van de beelden die tegemoet komt aan wat deze leerkracht wil verbeteren/veranderen;
  • coachen vanuit het beeldmateriaal;
  • gesprekvaardigheden waarbij de leerkracht in zijn/haar kracht wordt gezet;
  • aan de hand van beeldopnamen van de nagesprekken met de leerkracht te reflecteren op eigen gespreksvaardigheden en begeleiderscommunicatie.

Studielast

De studielast bedraagt 310 uur.

Vooropleiding

Pabo-opleiding of hbo-opleiding pedagogiek.

Diploma

Na afronding ontvang je het officieel erkende post-hbo-opleiding School Video Interactie Begeleiding van het Centrum Post Initieel Onderwijs nederland (CPION) en word je ingeschreven in het Abituriëntenregister. Om het diploma up-to-date te houden, volgen deelnemers verplicht een jaarlijks follow-up traject van een dagdeel.

Duur

De opleiding duurt 1 jaar en kan op verschillende momenten van start gaan. In overleg worden 20 bijeenkomsten van 4 uur verspreid over het jaar ingeroosterd. Daarnaast worden met iedere deelnemer coachingsmomenten afgesproken gekoppeld aan de te realiseren opdrachten.

In onze bijeenkomsten wordt rekening gehouden met de op dat moment geldende corona maatregelingen.

Planning

Woensdagen middaggroep van 14.00-17.00 uur of de avondgroep van 18.00-21.00 uur. Bij voldoende animo starten we ook een middaggroep.

Woensdag 16 september 2020
Woensdag 23 september 2020
Woensdag 7 oktober 2020
Woensdag 4 november 2020
Woensdag 25 november 2020
Woensdag 9 december 2020
Woensdag 23 december 2020
Woensdag 13 januari 2020
Woensdag 3 februari 2020
Woensdag 24 februari 2020
Woensdag 17 maart 2020
Woensdag 12 mei 2020
Woensdag 2 juni 2020
Woensdag 16 juni (diplomering) 2020


Een aantal coachingsbijeenkomsten worden in onderling overleg ingepland.

Post-hbo-opleiding School Video Interactie Begeleiding

Prijs€ 2650,-

Duur1 jaar

PlaatsDoetinchem

Startdatum16 september 2020

inschrijven
Niek Zewald, directeur Iselinge Academie en SVIB opleider

Niek Zewald, directeur Iselinge Academie en SVIB opleider

Ook op school mogelijk

Vanaf 5 deelnemers is het ook mogelijk de opleiding op locatie te verzorgen. Bel 088 093 -1700 of mail naar iselingeacademie.nl voor de mogelijkheden.

 

Geen lerarenbeurs, wel compensatie mogelijk!

Sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen, zoals de geaccrediteerde post-hbo-opleidingen, niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs.
Wat zijn dan de persoonlijke mogelijkheden op compensatie, als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt? Uitgaven aan de studie, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, vakliteratuur, mag je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek.