• Post-hbo-opleiding Specialisme Taal, Lezen en Rekenen

Nieuw! Post-hbo-opleiding Specialisme taal, lezen en rekenen

Wil jij je in korte tijd ontwikkelen tot excellente leerkracht op het gebied van taal, lezen of rekenen? Wil je leerlingen begeleiden bij vraagstukken omtrent taal en of rekenen? Binnen deze opleiding leer je hoe je vakkundige hulp kunt bieden aan leerlingen die in het leerproces zijn vastgelopen op het gebied van taal, lezen of rekenen. Ook de plusleerlingen komen aan bod in deze leergang.

De leergang wordt verzorgd door ervaren taal- en rekenspecialisten, die zelf in de praktijk aan het werk zijn. Zij kunnen jou uitstekend voorbereiden op de praktijk. Je werkt tijdens de bijeenkomsten aan cases en praktische opdrachten, waarin de theorie voortdurend in verband wordt gebracht met de dagelijkse praktijk. Waar mogelijk koppel je de opdrachten direct aan jouw eigen werkomgeving.

Modulair volgen
Je kunt de opleiding in zijn geheel volgen maar ook per domein. Een domein taal, lezen of rekenen bestaat uit 4 bijeenkomsten. Per afgerond domein ontvang je een certificaat, mocht je later besluiten de hele opleiding te volgen dan heb je voor dit onderdeel vrijstelling. De vrijstelling is alleen geldig voor een eventueel vervolg van deze opleiding bij Iselinge Academie.

Bijeenkomst 1: Goed rekenonderwijs

 • Rekenonderwijs aan de hand van het Protocol rekenen
 • Bespreken van de rekenmodellen
 • Nieuwe ontwikkelingen, methode en digitaal leren
 • Groepsplan-loos werken, Onderwijsplan rekenen
 • Praktisch onderdeel: Problemen met breuken

Bijeenkomst 2: Directe instructie bij rekenen

 • (Expliciete) directe instructiemodel bij het rekenen
 • Diagnosticerend onderwijs, rekengesprek, sporen
 • Analyseren van het rekenniveau van de school, groep, kind
 • Werken met stappenplannen
 • Praktisch onderdeel: Verhaalsommen

Bijeenkomst 3: Zwakke rekenaars en dyscalculie

 • Wat zijn zwakke rekenaars en wat hebben ze nodig?
 • Werkwijze bij zwakke rekenaars
 • Verschil zwakke rekenaars en dyscalculie
 • Hoe komen kinderen tot automatiseren?
 • Wanneer en hoe maak je de keuze voor een eigen leerlijn
 • Praktisch onderdeel: het leren van tafels

Bijeenkomst 4: Slimme rekenaars en taal in de rekenles

 • Wat zijn goede en slimme rekenaars en wat hebben ze nodig qua instructie?
 • Taxonomie van Bloom
 • Scaffolding (taal in de rekenles)
 • Keuze uur: wat wil de groep graag behandelen?

Planning
dinsdag 13-10-2020 van 15.30-20.30 uur
dinsdag 27-10-2020 van 15.30-20.30 uur
dinsdag 24-11-2020 van 15.30-20.30 uur
dinsdag 15-12-2020 van 15.30-20.30 uur

Bijeenkomst 5: Mondelinge taal

 • Aandacht voor de functie van taal
 • Kennis van de taalverwerving van kinderen; inzicht in de mondelinge taalontwikkeling
 • Kennismaken met nieuwe ontwikkeling en recente inzichten met betrekking tot mondelinge taalvaardigheid
 • Kennismaken met en ervaren van het belang van taalstimulerende gesprekken
 • Het creëren van een uitdagende, rijke en stimuleren taalomgeving
 • Aandacht voor praktische vaardigheden, zoals interactievaardigheden etcetera werkwijzen en activiteiten om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren en achterstanden tijdig te herkennen

Bijeenkomst 6: Woordenschat

 • Het belang van woordenschat
 • Woordenschatdidactiek: de Viertakt
 • Selecteren van woorden
 • Differentiatie
 • Werkvormen voor inslijpen van nieuwe woorden
 • Woordenschat in de dagelijkse praktijk en alle schoolse vakken

Bijeenkomst 7 Stellen

 • Van mondeling naar schriftelijk: vertellen gaat vooraf aan schrijven
 • Vijf-fasenmodel
 • Instructie in het tekstschrijven
 • Het belang van peer response
 • Genredidactiek
 • Betekenisvolle, functionele schrijfopdrachten in een uitdagende schrijfomgeving
 • Beoordelen van teksten a.d.h.v. criteria
 • Het belang van taalverzorging als onderdeel van het schrijfproces

Bijeenkomst 8: Spellen

 • Leerlijn spelling en referentieniveaus
 • Ontwikkelingsfasen van spelling
 • Instructie en spellingdidactiek
 • Spellingbewustzijn en spellinggeweten
 • Relatie spellen en stellen
 • Convergente differentiatie en aansluiten bij onderwijsbehoeften
 • Inzet van remediërende en compenserende software
 • Spellingmethoden; hiaten en aanvullingen

Planning
05-01-2021 van 15.30-21.30 uur
26-01-2021 van 15.30-21.30 uur
16-02-2021 van 15.30-21.30 uur
09-03-2021 van 15.30-21.30 uur

Bijeenkomst 9: Beginnende geletterdheid en aanvankelijk lezen

 • Werken aan de voorwaardelijke sfeer met betrekking tot lezen en schrijven
 • Aandacht voor fonemisch bewustzijn en klank-tekenkoppeling
 • Fase 1 van het aanvankelijk leesproces
 • Fase 2 van het aanvankelijk leesproces
 • De vloeiende overgang naar groep 4
 • Effectieve lees- en schrijfactiviteiten binnen een rijke lees- èn schrijfomgeving
 • Omgaan met risicolezers/dyslectische kinderen
 • Tweede taal-leerders in het beginnende leesproces

Bijeenkomst 10: Voortgezet technisch lezen

 • Belang van een goede leeskwaliteit
 • Theoretische verdieping effectief leesonderwijs
 • Leesvormen
 • Leerlijnen, referentieniveaus en opbrengstgericht werken
 • Omgaan met verschillen
 • Leesmotivatie, leesbevordering en boekverwerking
 • Rijke leesomgeving

Bijeenkomst 11: Begrijpend luisteren en begrijpend lezen

 • Het belang van begrijpend lezen voor het onderwijs
 • Voorwaarden voor goed lees-/ luisterbegrip
 • Aandacht voor de ontwikkeling van hogere denk- en begripsvaardigheden
 • Modeling; de leerkracht als rolmodel
 • De opbouw van een effectieve instructieles begrijpend lezen
 • Genredidactiek
 • Een doorgaande lijn begrijpend luisteren - begrijpend lezen
 • Differentiatie: omgaan met risicoleerlingen
 • Leesmotivatie

Bijeenkomst 12: Digitale geletterdheid en taal binnen en buiten de methode

 • Taal als spil om tot leren te komen vanuit een breed perspectief
 • De rol van de leerkracht als taalleerkracht versus taal-zaakvakleerkracht
 • Interactief taal-zaakvakonderwijs
 • Het creëren van taalgebruikssituaties
 • 3-staps werkwijze ‘taal bij alle vakken’
 • Wat is digitale geletterdheid?
 • Samenhang taalvaardigheden en vaardigheden digitale geletterdheid
 • Omgaan met kinderen met specifieke behoeften

Planning
Dinsdag 30-03-2021 van 15.30-21.30 uur
Dinsdag 13-04-2021 van 15.30-21.30 uur
Dinsdag 18-05-2021 van 15.30-21.30 uur
Dinsdag 08-06-2021 van 15.30-21.30 uur

 

Vooropleiding

Pabo-diploma of hbo-pedagogiek.

Duur

De opleiding duurt een jaar en bestaat uit dertien bijeenkomsten van elk vijf uur.

In onze bijeenkomsten wordt rekening gehouden met de op dat moment geldende corona maatregelingen.

Prijs

Prijs opleiding
De prijs voor de hele opleiding is € 2650,-.

Prijs per domein Taal
€ 900,-
Je kunt de onderdeel taal los volgen. Het domein taal bestaat uit vier bijeenkomsten.

Prijs per domein Lezen
€ 900,-
Je kunt de onderdeel lezen los volgen. Het domein lezen bestaat uit vier bijeenkomsten.

Prijs per domein Rekenen
€ 900,-
Je kunt de onderdeel rekenen ook los volgen. Het domein rekenen bestaat uit vier bijeenkomsten.

Certificaat
Na afronding van een domein ontvang je een certificaat. Mocht je in aanmerking willen komen voor het volledige post-hbo-diploma specialisme taal, lezen en rekenen dan kun je de ontbrekende modules volgen. De vrijstelling is alleen geldig voor een eventueel vervolg van deze opleiding bij Iselinge Academie.

Planning

dinsdag 22-09-2020 15.30-21.30 uur introductie voor de hele opleiding
dinsdag 13-10-2020 15.30-21.30 uur domein rekenen
dinsdag 27-10-2020 15.30-21.30 uur domein rekenen
dinsdag 24-11-2020 15.30-21.30 uur domein rekenen
dinsdag 15-12-2020 15.30-21.30 uur domein rekenen
dinsdag 05-01-2021 15.30-21.30 uur domein taal
dinsdag 26-01 2021 15.30-21.30 uur domein taal
dinsdag 16-02-2021 15.30-21.30 uur domein taal
dinsdag 09-03-2021 15.30-21.30 uur domein taal
dinsdag 30-03-2021 15.30-21.30 uur domein lezen
dinsdag 13-04-2021 15.30-21.30 uur domein lezen
dinsdag 18-05-2021 15.30-21.30 uur domein lezen
dinsdag 08-06-2021 15.30-21.30 uur domein lezen

Studielast

De studielast bedraagt 350 uur (SBU), te verdelen over dertien bijeenkomsten, zelfstudie en praktijkopdrachten, portfolio opbouw en een eindpresentatie.

Afsluiting
Je sluit deze lessen serie af met een schoolinterventie / onderzoek op het gebied van taal, lezen of rekenen.

Diploma
Na voltooiing van de leergang ontvang je het diploma post-hbo-diploma Specialisme Taal, Lezen en Rekenen. Je ontvangt per afgerond domein een deelcertificaat.

Post-hbo-opleiding Specialisme taal, lezen en rekenen

Prijs€ 2650,-

Duur1 jaar

PlaatsDoetinchem

Startdatum22 september 2020

inschrijven

Domein Rekenen

Prijs€ 900,-

Duur4 bijeenkomsten

PlaatsDoetinchem

Startdatum13 oktober 2020

inschrijven

Domein Taal

Prijs€ 900,-

Duur4 bijeenkomsten

PlaatsDoetinchem

Startdatum5 januari 2021

inschrijven

Domein Lezen

Prijs€ 900,-

Duur4 bijeenkomsten

PlaatsDoetinchem

Startdatum30-03-2021

inschrijven

Frida vertelt over de opleiding

Frida Meints, rekenspecialist Iselinge Academie

Frida Meints, rekenspecialist Iselinge Academie