Onderwijs is altijd in beweging. Steeds zijn er nieuwe inzichten. Daarom deze opleiding Maar ook voor mensen die nog niet zo veel ervaring hebben. Je hebt inmiddels wat gewerkt en nu komen toch de praktijk vragenOok voor hun is de opleiding geschikt!

Echt specifiek de diepte in, maar ook aansluiten bij de vragen die in de dagelijks praktijk naar voren komen. Daar is in deze opleiding de tijd en ruimte voor. Niet alleen door de docent, maar ook via uitwisseling met anderen.

De keuze voor leerlijnen versus methodisch en de keuze voor het werken inboeken of digitaal. Ook is automatiseren altijd een punt van grote zorg. En wat doe je met de zeer zwakke rekenaars?

Ik sta nog met beide benen in de praktijk, weet wat werkt en niet werkt. Bij na jaren ervaring nog steeds enthousiast!