• Post-hbo-opleiding Specialisme Taal, Lezen en Rekenen

Nieuw! Post-hbo-opleiding Specialisme taal, lezen en rekenen

Wil jij je in korte tijd ontwikkelen tot excellent leerkracht op het gebied van taal, lezen of rekenen? Wil je leerlingen begeleiden bij vraagstukken omtrent taal en of rekenen? Binnen deze opleiding leer je hoe je vakkundige hulp kunt bieden aan leerlingen die in het leerproces zijn vastgelopen op het gebied van taal, lezen of rekenen. Ook de plusleerlingen komen aan bod in deze opleiding.

Voor wie?
Wil jij je verder ontwikkelen als specialist taal, lezen en rekenen én een erkend post-hbo-diploma behalen? Dan is dit iets voor jou. Ook als je als excellente leerkracht je team wilt ondersteunen op het gebied van vraagstukken rondom taal, lezen en rekenen is deze opleiding zeer interessant.

De opleiding wordt verzorgd door ervaren taal- en rekenspecialisten, die zelf in de praktijk aan het werk zijn. Zij kunnen jou uitstekend voorbereiden op de praktijk. Je werkt tijdens de bijeenkomsten aan cases en praktische opdrachten, waarin de theorie voortdurend in verband wordt gebracht met de dagelijkse praktijk. Waar mogelijk koppel je de opdrachten direct aan jouw eigen werkomgeving.

Inhoud

Domein Taal en Lezen

Bijeenkomst 1: Mondelinge taal

 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Effectief en hedendaags (mondeling) taalonderwijs
 • Signaleren van een zwakke mondelinge taalvaardigheid en werkwijzen om deze te versterken.

Bijeenkomst 2: Woordenschat

 • “Viertakt”-didactiek
 • Inzet van grafische modellen, routines en coöperatieve werkvormen
 • Een rijke leeromgeving m.b.t. woordenschat
 • Uitdagingen en valkuilen van effectief woordenschatonderwijs

Bijeenkomst 3: Beginnende geletterdheid en aanvankelijk lezen

 • Kenmerken van effectieve taalactiviteiten
 • Rijke hoeken
 • Aandacht voor het fonemisch bewustzijn en klanken- en letterkennis.
 • Effectieve didactiek binnen de verschillende fasen van het aanvankelijk leesproces
 • Vroegtijdig herkennen van mogelijke risicolezers en effectieve interventies

Bijeenkomst 4: Voortgezet technisch lezen en dyslexie

 • Effectieve didactiek bij het voortgezet technisch lezen.
 • Werken aan leesmotivatie en leesbevordering
 • Inrichten van een rijke leesomgeving
 • Signaleren van risicoleerlingen
 • Omgaan met verschillen; wat te doen met de plusleerling en wat met de risicoleerling.
 • Effectieve interventiemethodes
 • Aanpak bij dyslexie

Bijeenkomst 5: Begrijpend luisteren en begrijpend lezen

 • Voorwaarden voor begrijpend lezen,
 • Aandacht voor  de ontwikkeling van hogere denk- en begripsvaardigheden
 • Instructie op informatieverwerking
 • Modelling (hardop denkend voordoen)
 • Genredidactiek
 • Differentiatie: effectief omgaan met verschillen in begrijpend lezen
 • Leesmotivatie

Bijeenkomst 6 Stellen

 • Het Vijf-fasenmodel, waarbij aandacht wordt gegeven aan een goede structuur om de les op te bouwen
 • Genredidactiek
 • Het creëren van een functionele en betekenisvolle schrijfomgeving 
 • Inzicht in betekenisvolle en functionele schrijfopdrachten
 • Het belang van taalverzorging als onderdeel van het schrijfproces
 • Het stellen van criteria aan de hand waarvan je teksten kunt beoordelen

Bijeenkomst 7: Spellen

 • spellingmethoden hiaten en aanvullingen
 • Ontwikkelingsfasen van spelling en theoretische basis
 • Spellingbewustzijn en spellinggeweten
 • Relatie spellen en stellen
 • Differentiatie bij spelling in de groep
 • Aansluiten bij onderwijsbehoeften
 • Inzet van remediërende en compenserende software voor spelling.

Bijeenkomst 8: Taal binnen en buiten de methode

 • Samenhang tussen taal en andere vakken
 • Taalbeschouwing
 • Het creëren van taalgebruiksituaties

Bijeenkomst 1: Goed rekenonderwijs

 • Rekenonderwijs aan de hand van het Protocol rekenen
 • Bespreken van de rekenmodellen
 • Diagnosticerend onderwijs
 • Praktisch onderdeel: Problemen met breuken

Bijeenkomst 2: Directe instructie bij rekenen

 • (Expliciete) directe instructiemodel bij het rekenen
 • Werken met stappenplannen
 • Praktisch onderdeel: Verhaalsommen

Bijeenkomst 3: Zwakke rekenaars en dyscalculie

 • Nu kijken we vanuit de blik van zwakke rekenaars naar rekenen.
 • Wat zijn zwakke rekenaars en wat hebben ze nodig?
 • Werkwijze bij zwakke rekenaars
 • Verschil zwakke rekenaars en dyscalculie
 • Hoe komen kinderen tot automatiseren?
 • Wanneer en hoe maak je de keuze voor een eigen leerlijn
 • Praktisch onderdeel: het leren van tafels

Bijeenkomst 4: Slimme rekenaars en taal in de rekenles

 • Wat zijn goede en slimme rekenaars en wat hebben ze nodig qua instructie?
 • Scaffholding (taal in de rekenles)
 • Keuze uur: wat wil de groep graag behandelen?

Vooropleiding

Pabo-diploma of hbo-pedagogiek.

Duur

De opleiding duurt een jaar en bestaat uit dertien bijeenkomsten van elk vijf uur.

Prijs

Prijs opleiding
De prijs voor de hele opleiding is € 2650,-.

Prijs per domein Taal/ lezen
€ 1800,-
Je kunt de onderdelen, taal, lezen los volgen. Het domein taal/lezen bestaat uit acht bijeenkomsten.

Prijs per domein Rekenen
€ 900,-
Je kunt de onderdelen rekenen ook los volgen. Het domein rekenen bestaat uit vier bijeenkomsten.

Planning

22-09-2020 van 15.30-20.30 uur
13-10-2020 van 15.30-20.30 uur
27-10-2020 van 15.30-20.30 uur
24-11-2020 van 15.30-20.30 uur
15-12-2020 van 15.30-20.30 uur
09-01-2021 van 15.30-20.30 uur
09-02-2021 van 15.30-20.30 uur

Overige 6 data volgen binnenkort.

Studielast

De studielast bedraagt 350 uur (SBU), te verdelen over vijftien bijeenkomsten, zelfstudie en praktijkopdrachten, portfolio opbouw en een eindpresentatie.

Afsluiting
Je sluit deze lessen serie af met een schoolinterventie / onderzoek op het gebied van taal, lezen of rekenen.

Diploma
Na voltooiing van de opleiding ontvang je het officieel erkende diploma Specialist Taal, Lezen en Rekenen. Je ontvangt per afgerond domein een deelcertificaat.

Post-hbo-opleiding Specialisme taal, lezen en rekenen

Prijs€ 2650,-

Duur1 jaar

PlaatsDoetinchem

Startdatum22 september 2020

inschrijven

Domein taal en lezen

Prijs€ 1800,-

Duur8 bijeenkomsten

PlaatsDoetinchem

Startdatum22 september 2020

inschrijven

Domein Rekenen

Prijs€ 900,-

Duur4 bijeenkomsten

PlaatsDoetinchem

StartdatumData volgt binnenkort

inschrijven

Frida vertelt over de opleiding

Frida Meints, rekenspecialist Iselinge Academie

Frida Meints, rekenspecialist Iselinge Academie

Vrijblijvend adviesgesprek

Advies nodig over een opleiding of specifieke vragen? Vraag een adviesgesprek aan en wij nemen contact met je op.