• Post-hbo-opleiding

    Specialist Onderwijsbehoeften en Gedrag

Specialist onderwijsbehoeften en gedrag

In deze post-hbo-opleiding verdiep je jouw pedagogische en didactische vaardigheden ten aanzien van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Je wordt je bewust van welke competenties je verder moet ontwikkelen en hoe je deze in de praktijk brengt. Doordat je je eigen leervragen formuleert, kun je het geleerde direct in de praktijk brengen. Bovendien leer je in leerteams met en van anderen. Je krijgt kennis aangereikt over onderwijsbehoeften en gedrag, gaat op onderzoek uit en leert hoe jij jouw onderwijs zo kunt vormgeven dat dit aansluit op alle kinderen.

Inhoud

Het intake-assessment vormt de basis voor het formuleren van persoonlijke leerdoelen en het ontwikkelen van competenties, alsook het maken van keuzes voor de modules. Iedere module bestaat uit vier bijeenkomsten en wordt afgerond met een (praktijk)opdracht waarin de deelnemer aantoont dat hij over de gewenste competenties beschikt. In deze opleiding stimuleren we dat de deelnemer zelfregulerend werkt en kennis creëert door de dialoog en interactie te zoeken met anderen. Binnen het leerteam vindt intervisie plaats en bespreken de deelnemers hun leervragen. Voor het behalen van het post-hbo-diploma volgt de deelnemer minimaal vijf modulen en rondt hij de opleiding af met een eindportfolio en eindassessment (totaal 350 SBU).

Modules

Module (Ortho) Pedagogisch Handelen van de leraar.
Binnen deze module is er aandacht voor de basisbehoeften relatie, competentie en autonomie, waarbij de kracht van het kind verkend wordt. Tevens is er aandacht voor de basiskennis van de uitgangspunten en de cyclus van Handelingsgericht werken. De sociaal-emotionele ontwikkeling (persoonsvormend), het pedagogisch klimaat/groepsdynamische processen (sfeer, interactiestijlen en veiligheid) en voorwaarden voor leren zoals motivatie, concentratie en zelfstandigheid staan centraal.

Module Sociaal Emotionele Ontwikkeling en Groepsdynamica
Om kinderen goed te kunnen begeleiden moet je kennis hebben van de achtergronden van de verschillende gebieden van de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 – 14 jaar. De verschillende stadia in leeftijd worden aan de hand van de gebieden fysieke-, cognitieve- (denken, taal en rekenen) en sociaal- emotionele ontwikkeling behandeld. Door middel van kennis over de verschillende ontwikkelstadia van kinderen ben je in staat om een leerrijke en ontwikkelingsgerichte omgeving te creëren die uitlokt tot ontwikkeling. Ook de rol van groepsdynamica wordt in deze module behandeld. Tot slot zullen sociaal emotionele methodes en volgsystemen verkend worden.

Module Ontwikkelingsstoornissen: hoe herkennen en op welke wijze ermee omgaan in de groep
Basiskennis, herkenning en inzicht krijgen in de beïnvloeding van de leerontwikkeling en sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen met autisme, AD(H)D, hechtingsproblematiek, angst en depressie. Doel is om te komen tot handelingsgerichte adviezen om te gebruiken binnen onder andere de dagelijkse praktijk en een ontwikkelingsperspectief.

Module Gedragsstoornissen: hoe herkennen en op welke wijze ermee omgaan in de groep
Basiskennis, herkenning en inzicht krijgen in de beïnvloeding van de leerontwikkeling en sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen met ODD (Oppositioneel opstandig gedrag). Kinderen met ODD zijn moeilijk in de opvoeding, opstandig en ongehoorzaam, maar niet gewelddadig. Kinderen met CD (conduct disorder) vertonen asociaal gedrag, zonder respect voor de rechten en gevoelens van anderen. Doel is om te komen tot handelingsgerichte adviezen om te gebruiken binnen onder andere de dagelijkse praktijk en een ontwikkelingsperspectief.

Module Coaching van het team
In de begeleiding van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften en gedragskenmerken heeft de leraar regelmatig gesprekken met externe experts. Er worden preventieve en curatieve adviezen gegeven voor zowel het handelen in de groep als ook adviezen voor de zorglijn in school. Je leert hoe je collega’s kunt coachen op het handelen in de groep en hoe je het teamleren kunt stimuleren. Coachen in het leren omgaan met kinderen met specifieke onderwijsbehoeften en gedragskenmerken, zodat het handelen van de leraar in de groep versterkt wordt.

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt 350 uur, te verdelen over de intake, twaalf bijeenkomsten, zelfstudie, praktijkopdrachten, portfolio-opbouw en een eindpresentatie.

Diploma

Na afronding ontvang je het post-hbo diploma Onderwijsbehoeften en Gedrag.

Registratie
De opleiding is in aanvraag bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland.

Samenwerking
De post-hbo-opleiding specialist onderwijsbehoeften en gedrag is een samenwerking met de KPZ en Iselinge Academie.

Planning

Startdatum 14 januari 2020

Dinsdagen van 15.30-20.30 uur

 

Specialist Onderwijsbehoeften en gedrag

Prijs€ 2950,-

Duur1 jaar

PlaatsDoetinchem

Startdatum14 januari 2020

inschrijven

Geen lerarenbeurs, wel compensatie mogelijk!