• Taalbeleid, interactief taalonderwijs en enthousiasmeren van collega's

  Post-hbo-opleiding taalcoördinator

Post-hbo-opleiding Taalcoördinator

Is taalonderwijs ‘zeg maar echt jouw ding’? Wil je je teamgenoten hier ook enthousiast voor maken? Ze ondersteunen? De kwaliteit van het taalonderwijs op jouw school bewaken? En veranderingen op planmatige wijze realiseren? De opleiding tot taalcoördinator leert je alles over taalbeleid, interactief taalonderwijs en het enthousiasmeren van collega’s.

Voor wie?
De opleiding is bedoeld voor leerkrachten in het (speciaal) basisonderwijs.

Inhoud

De opleiding richt zich op taalonderwijs aan vier- tot veertienjarigen in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Je ontwikkelt kennis, kunde en vaardigheden waarmee je de onderwijskwaliteit op het gebied van geletterdheid en taalvaardigheid helpt versterken. De taken van de taalcoördinator omvatten:

 • het enthousiasmeren van collega’s voor het vak taal;
 • het ondersteunen van collega’s bij het realiseren van interactief, rijk en uitdagend taalonderwijs;
 • het informeren van collega’s over nieuwe ontwikkelingen, ideeën en materialen (o.a. Referentiekader, tussendoelen, leerlijnen en ICT-gebruik);
 • het initiëren en mede vormgeven van kwaliteitszorg en schoolbeleid op het gebied van taalonderwijs;
 • het onderzoeken en stimuleren van resultaatgerichtheid bij het taalonderwijs.

Tijdens de opleiding voer je activiteiten uit in je eigen school en werk je gericht aan verbetering van het taalonderwijs. De opleiding geeft je hiertoe handvatten in de vorm van kennis over:

 • interactief taalonderwijs (mondelinge communicatie, beginnende en gevorderde geletterdheid en woordenschat);
 • onderzoek en ontwikkeling van taalbeleid;
 • collegiale consultatie.

Tijdens de opleiding verdiep je je in geletterdheid en taalvaardigheid, maar ook in de schoolorganisatie, het coachen van collega’s en het vormgeven van schoolbeleid. Vragen daarbij zijn:

 • Wat hebben mijn collega’s nodig om hun taalonderwijs te verbeteren?
 • Hoe enthousiasmeer ik mijn team voor taalonderwijs?
 • Hoe zet ik onderzoek in om vragen te beantwoorden over bijvoorbeeld de verhoging van onderwijsopbrengsten?
 • Hoe komen we als school tot een breed gedragen taalbeleid?

Intake
Voor de start van de opleiding heb je een intake met je docent. Hierbij nodigen we ook de directeur van je school uit, om zo de directe lijn naar de praktijk te borgen. Het is belangrijk dat jouw directie je in staat stelt om de opleiding te volgen, een taalbeleidsplan te maken en activiteiten uit te voeren die horen bij de taak van taalcoördinator.

Vooropleiding

Pabo-diploma of hbo- opleiding pedagogiek.

Diploma

Na afronding ontvang je het officieel erkende diploma taalcoördinator van het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) en word je ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Duur

De opleiding tot taalcoördinator bestaat uit tien bijeenkomsten van vijf uur en een intakegesprek. Daarnaast verricht je zelfstudie, voer je praktijkopdrachten uit in de eigen school en neem je deel aan intervisiebijeenkomsten met medecursisten. Tevens werk je vanuit jouw opleidings-POP en portfolio aan de eigen competentieverwerving.

Planning

Intakegesprekken
De intakegesprekken vinden plaats op dinsdag 17 september 2019 (tijd nog niet bekend)

Planning schooljaar 2019-2020
Dinsdagen van 15.30-21.00 uur
1 oktober 2019
5 november 2019
26 november 2019
17 december 2019
7 januari 2020
4 februari 2020
3 maart 2020
7 april 2020
12 mei 2020
Presentatie 23 juni 2020

Locatie
Iselinge Academie
Bachlaan 11
Doetinchem

Studielast

De studielast bedraagt 300 uur.

Post-hbo-opleiding Taalcoördinator

Prijs€ 2495,-

Duur 1 jaar

PlaatsDoetinchem

Startdatum1 oktober

inschrijven

Overige informatie

Intakegesprekken
De intakegesprekken vinden plaats op dinsdag 17 september 2019 (tijd nog niet bekend)

Planning schooljaar 2019-2020
Dinsdagen van 15.30-21.00 uur
1 oktober 2019
5 november 2019
26 november 2019
17 december 2019
7 januari 2020
4 februari 2020
3 maart 2020
7 april 2020
12 mei 2020
Presentatie 23 juni 2020

Locatie
Iselinge Academie
Bachlaan 11
Doetinchem

Geen lerarenbeurs, wel compensatie mogelijk!