• Teamscholing

Teamscholing op maat

Vanaf een minimaal aantal deelnemers verzorgt Iselinge Academie post-hbo-opleidingen en cursussen op locatie, zoals uw school. Daarnaast ontwikkelen we ook maatwerktrainingen, waarbij uw leervraag het uitgangspunt is. Deze teamscholing stemmen we af op uw school of bestuur, en verzorgen we op een locatie naar keuze.

De voordelen van teamtrainingen op maat zijn:

  • De cursusinhoud sluit aan op uw specifieke onderwijsbehoefte.
  • U bepaalt de lesdagen en -tijden.
  • Er is geen investering nodig in reistijd en -kosten.

Onze docenten hebben een brede expertise en geven trainingen op het vlak van:

 

Het onderwijs in de jongste groepen van het basisonderwijs is een vak apart! Hoewel samen in een school zitten deze kinderen psychologisch in een andere ontwikkelingsfase en vragen een andere aanpak van de leerkracht. Kijken naar het kind en aansluiten bij de fase waar het zit is de uitdaging. Iselinge Academie helpt je om kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen voor deze doelgroep. Het aanbod voor teamscholing is praktisch en helpt je verder bij het dagelijks handelen in de groep.

Zonder de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen kom je niet ver in onze geletterde maatschappij. Daarom is het van het grootste belang dat kinderen die basisvaardigheden zo goed mogelijk leren beheersen. Hoe eerder eventuele problemen worden gesignaleerd, hoe beter het is. Veel van die problemen kunnen via gerichte methodieken worden opgelost. Je hebt  als leerkracht daar een sleutelrol in. De inspanningen van de leerkracht doen er écht toe en kunnen het verschil maken. Dan moeten ze wel goed geïnformeerd zijn over nieuwe inhoudelijke ontwikkelingen. En die op een effectieve manier en op de juiste momenten kunnen aanbieden. Onderstaande cursussen zijn als teamscholing in te zetten.

Natuurlijk weet je het al lang: het gaat om de leerkracht in de groep. De leerkracht doet er toe! De leerkracht is de grootste factor voor schoolsucces voor de kinderen. Teamscholing op het gebied van instructie en klassenmanagement gaan over het persoonlijk handelen op het gebied van het voeren van gesprekken, ontwikkelen van zelfstandig gedrag en het geven van goede instructie. 

Voorbeelden van cursussen op het gebied van instructie en klassenmanagement:

Met de invoering van Passend Onderwijs moet je als als leerkracht om kunnen gaan met verschillende situaties en in kunnen spelen op de mogelijkheden van de leerlingen. Wat vraagt dit van jouw eigen leerkrachtgedrag? Hoe kun je signalen herkennen en hier positief op inspringen? Tijdens de teamscholingen bieden wij je handvatten waarbij het handelen van de leerkracht centraal staat.

Bekijk hier het aanbod voor coaching ook voor individuele coaching.

Leerkrachten die hun diploma startbekwaam leraar op zak hebben, willen graag aan het werk. Een deel van deze starters kan snel instromen op een vaste school, anderen beginnen hun loopbaan vanuit een invalpool. Op dat moment begint het proces waarin zij zich ontwikkelen van startbekwaam naar basisbekwaam leraar.

Iselinge Academie stelde een traject samen voor beginnende leerkrachten, vol tools die hen helpen om verantwoord van start te gaan. De thema’s die aan de orde komen, zijn gekoppeld aan de competenties passend bij basisbekwaamheid. Deelnemers die het studiejaar succesvol afronden, ontvangen het certificaat basisbekwaam leraar.

Je bent aangesteld als onderwijsassistent en ondersteunt leerkrachten in de klas. Je werkt met kleine groepjes of met individuele kinderen. Je geeft extra lees- en rekenlessen. Je werkt aan de hand van een hulpplan en neemt wel eens toetsen af. Je doet allerlei taken die dicht tegen de taken van de leerkracht aan liggen. Je hebt echter geen pabodiploma, dus geen bevoegdheid tot lesgeven. Door jouw praktische instelling, veel doen en goed kijken, kom je een heel eind. Toch wil je ook graag op hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen en onderwijsinzichten. In de cursus Topklas voor onderwijsassistenten komen eigenaarschap, effectieve instructie en kijken naar kinderen uitgebreid aan bod.

Heeft u een specifieke scholingsvraag? Ook dat is mogelijk neem contact op voor advies en de mogelijkheden.

Stel een vraag