Coaching en begeleiding

Natuurlijk weet je het al lang: het gaat om de leerkracht in de groep. De leerkracht doet er toe! De leerkracht is de grootste factor voor schoolsucces voor de kinderen. Teamscholing op het gebied van coaching gaan over het persoonlijk handelen op het gebied van het voeren van gesprekken, ontwikkelen van zelfstandig gedrag en het geven van goede instructie. 

Voorbeelden van cursussen op het gebied van coaching en begeleiding:

Je wilt dat de kinderen meer zelfstandig leren en ook meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces en het resultaat. Om dat te bereiken is het belangrijk dat kinderen

een groeimindset bezitten of ontwikkelen en fouten maken zien als kans om te leren. Ze komen van binnenuit in beweging en hun motivatie, eigenheid en zelfsturend vermogen neemt toe. Het vraagt van jou als leerkracht om directieve aansturing te vervangen door een coachende stijl van begeleiden.

In deze cursusdag krijg je een aanpak aangereikt voor het ontwikkelen en vergroten van een

groeimindset. We gaan daarna aan de slag met de essentie van coachen om vervolgens te oefenen met vragen stellen op drie niveaus ter bevordering van het leerproces. We bekijken hoe je coachend begeleiden kunt inpassen binnen de bestaande schoolsituatie.

Voor wie?
Leerkrachten groep 1 tot en met 8.

Inhoud

 • wat is een groeimindset?
 • hoe introduceer en bevorder je een groeimindset bij kinderen;
 • een introductie op coaching;
 • coachingsvaardigheden;
 • effectieve vragen stellen;
 • coachend begeleiden inpassen in het bestaande lesrooster.

Duur
1 dag

Je taken en werkzaamheden als ib’er zijn divers en veelomvattend en kenmerken zich door complexiteit en diversiteit. Ze vragen om kennis van zaken, maar ook om flexibiliteit, doorzettingsvermogen en het stellen van grenzen. Bij het uitvoeren van je werk kun je soms het gevoel hebben dat je terug wordt geworpen op je eigen kracht. En misschien ervaar je ‘een eenzame positie’ te hebben. Niet alle vragen en onderwerpen kunnen eenvoudig binnen de school besproken worden. Coaching of werkbegeleiding kan je hierbij helpen.

Inhoud
Het traject begint met een intake waarin het doel van het traject en de belangrijkste gespreksonderwerpen worden bepaald. Onderwerpen kunnen zijn:

 • Rol en positie binnen het team
 • Uitvoering van zorgtaken
 • Samenwerking met het team
 • Samenwerking met directie of externen.

Vervolgens worden planningsafspraken gemaakt.

Duur
In overleg en afhankelijk van de wensen en intake.

Een camera in de klas is geen alledaags gebeuren. Sommige leerkrachten vinden het spannend; ze vrezen wellicht dat minder geslaagde situaties in het nagesprek worden uitvergroot. Video Interactie Begeleiding werkt echter juist andersom. Het is een heel krachtige coachingsmethodiek, die je enerzijds bewust maakt van patronen en je anderzijds vanuit eigen kracht laat zien en ervaren hoe situaties beter kunnen verlopen. Achteraf zeggen nagenoeg alle professionals dat het SVIB-traject een cadeautje was. Video Interactie Begeleiding kun je inzetten op verschillende domeinen, zoals interactie, klassenmanagement en instructie.

Tijdens de kennismakingscursus School Video Interactie Begeleiding ga je in kleine groepen praktisch aan de slag met het begeleiden van een leerkracht of onderwijsondersteuner in een onderwijsleersituatie. Je leert filmen in de klas, analyseren wat de beelden vertellen en vervolgens bespreken wat je hebt ontdekt. Tegelijkertijd is deze kennismakingscursus een mogelijke opstap naar de post-hbo-opleiding SVIB.

Voor wie?
Intern begeleiders, ambulant begeleiders en opleiders in school.

Inhoud

 • gericht filmen vanuit een vraagstelling;
 • analyseren van de beelden;
 • reflecteren via beeld;
 • begeleidersvaardigheden passend bij activerend coachen.

Duur
5 dagdelen van 3 uur.

Je hebt al ervaring in de midden- en/of  bovenbouw en gaat nu aan de slag bij de kleuters. Hoe werk je doelgericht? Wat doe je met hoeken? Hoe zet je ontwikkelingsmaterialen in?Hoe geef je instructie? Wat doet je met speelwerktijd?

Als je  na een aantal jaren werken in verschillende groepen naar de kleuters gaat, kan dat een spannende uitdaging zijn. In kleutergroepen ligt het accent op spelend leren binnen een betekenisvolle omgeving. Dat vraagt specifieke competenties en een groot organisatietalent van de leraar.

Na deze cursus heb je zicht op de manier van werken in groep 1-2 en heb je praktische tools in handen om vol vertrouwen deze mooie uitdaging aan te gaan!

Voor wie?
Ervaren leerkrachten die de overstap maken naar groep 1 en 2, maar ook leerkrachten en intern begeleiders die hun kennis van de kleuterbouw willen opfrissen.

Inhoud

 • karakteristiek van een kleutergroep;
 • goed onderwijs aan kleuters in de 21ste   eeuw;
 • spelend leren en een beredeneerd aanbod;
 • klassenorganisatie; o.a. planning van activiteiten, speelwerktijd, instructie;
 • een rijke speelleeromgeving;
 • ontwikkelingsmaterialen.

Duur
2 dagen

Een bezinning op goed onderwijs aan kleuters.

Meer weten van de onderbouw?

Vind je als lid van het managementteam dat je meer moet weten van het onderwijs aan kleuters om leerkrachten goed te kunnen begeleiden? En om de juiste beslissingen te nemen? Dan is deze cursus iets voor jou!

In deze cursus wordt het fundament gelegd waarop je zelf verder kunt bouwen in de praktijk van elke dag. Je weet wat goed onderwijs is in de groepen 1 en 2, je hebt weet van de onderwijs invloeden van de 21ste eeuw en kent de allernieuwste ontwikkelingen. Dat maakt dat je verantwoord kunt afwegen wat wel en niet geschikt is voor jonge kinderen.

 • karakteristiek van een kleutergroep;verschillende onderwijsvisies op het (spelend) leren in groep 1 en 2;
 • veranderend onderwijs in de 21ste eeuw, ook voor kleuters?
 • werken met leerlijnen en doelen;
 • mijn spelen is leren;
 • een beredeneerd en betekenisvol aanbod.

Voor wie?
Intern begeleiders, directeuren, adjunct-directeuren, coördinatoren onderwijs.

Deze cursus wil vooral bezinnend zijn waarbij het gaat om het kunnen bepalen van beleid ten aanzien van goed onderwijs aan kleuters en het verkrijgen van draagvlak daarvoor.

Duur
1 dag

 

Uw leervraag is het uitgangspunt. Op basis van uw teamscholingsvraag maken we een teamscholing afgestemd op uw leervraag. Deze verzorgen we dan op een locatie naar keuze.