Expert gedrag

Gerda Harrewijn is onze specialist op het gebied van gedrag. Ze heeft een brede expertise op het gebied van gedrag en ze verzorgt de post-hbo-opleiding specialist onderwijsbehoeften en gedrag.

Voor teamscholing zijn er verschillende onderwerpen die u kunt aanvragen. Om u een idee te geven van cursussen die worden aangevraagd kunt u denken aan onderstaande onderwerpen.

 

Een nieuw schooljaar begint met een nieuwe groep. Een mooi moment om met frisse energie van start te gaan een goede start te maken. Je wilt graag investeren in een goede relatie met de kinderen en een positieve sfeer in de klas. Ook wil je met een goede werksfeer en effectieve regels en routines een trend zetten voor het hele schooljaar.

In deze cursus leer je hoe een positieve groep eruit ziet, wat ondermijnend leerlinggedrag is, welke processen bij groepsvorming horen en welke rollen verschillende kinderen aannemen. We bieden een ruim aanbod aan opdrachten en activiteiten om de eigenheid en saamhorigheid in de groep te versterken. Ook maak je kennis met effectieve strategieën om regels en routines aan te leren. Investeringen in de eerste schoolweken verdienen zich de rest van het jaar ruimschoots terug.

Voor wie?
Leerkrachten groep 3 tot en met 8.

Inhoud
• kenmerken van een positief gerichte groep;
• het proces van groepsvorming;
• voorwaarden voor een positieve groep;
• groepsvormende activiteiten;
• afspraken en regels maken;
• goede routines aanleren;
• gewenste omgangsvormen;
• effectief leerkrachtgedrag.

Duur
1 dag

Kinderen communiceren meestal niet rechtstreeks wat hen bezig houdt. Hun gevoelens kunnen verborgen zitten achter onverklaarbaar en ongewenst gedrag. Dit gedrag verstoort onderlinge relaties en levert regelmatig problemen op in de klas. Op een ineffectieve manier vragen ze om aandacht. Hoe reageer je hier adequaat op?

Na de cursus beschik je over de kennis om problemen in de klas op een doelgerichte manier op te lossen. Je leert zien welke behoeften de kinderen in jouw klas hebben. Wat is daarin aanleiding tot probleemgedrag? Versterkt jouw manier van communiceren dat gedrag? Je leert op een andere manier kijken en reageren op het gedrag en de uitspraken van de kinderen in jouw groep. Als leerkracht kun je je inleven in de wereld van jouw leerlingen, maar tegelijkertijd versta je de kunst om een andere houding aan te nemen als de situatie dat vraagt. Je leert ongewenst gedrag te zien als een signaal dat een reactie van je vraagt.

Voor wie?
Leerkrachten groep 1 tot en met 8.

Inhoud

 • inzicht in de achtergronden en oorzaken van ongewenst gedrag;
 • de oorzaken van gedragsproblemen;
 • het belang van leerkrachtgedrag;
 • het onderzoeken en eventueel herzien van jouw gedrag tegenover ‘lastige’ leerlingen;
 • weerstanden herkennen en erkennen;
 • een juiste communicatiestijl gebruiken.

Hoe begeleid je als leerkracht kinderen naar een betere werkhouding? Sommige kinderen hebben hierbij meer begeleiding nodig dan andere. Wat vraagt dit van jou als leerkracht? Hoe pas je jouw onderwijsgedrag aan naar de behoefte van de individuele leerling?

In de cursus wordt aandacht besteed aan het observeren, signaleren en diagnosticeren van de werkhouding. Je leert hoe je in een gesprek met kinderen achterhaalt wat hun werkaanpak is. Daarnaast kijk je ook naar jouw eigen onderwijsgedrag. Je leert verschillende manieren om kinderen te stimuleren na de instructie ook echt aan het werk te gaan. Die strategieën kun je direct toepassen in de dagelijkse praktijk.

Voor wie?
Leerkrachten groep 1 tot en met 8.

Inhoud

 • inzicht in werkhoudingsproblemen;
 • attributies (verklaringen of oorzaken);
 • taakbeleving;
 • planmatige aanpak van werkhoudingsproblemen;
 • systematisch en consequent handelen.

Uw leervraag is het uitgangspunt. Op basis van uw teamscholingsvraag maken we een teamscholing afgestemd op uw leervraag. Deze verzorgen we dan op een locatie naar keuze.

Gerda Harrewijn (expert gedrag)

Gerda Harrewijn (expert gedrag)