Expert jonge kind

Cobi Visser is onze specialist op het gebied van het jonge kind. Ze heeft een brede expertise op het gebied van het jonge kind en ze verzorgt de post-hbo-opleiding Jonge Kind Specialist.

Voor teamscholing zijn er verschillende onderwerpen die u kunt aanvragen. Om u een idee te geven van cursussen die worden aangevraagd kunt u denken aan onderstaande onderwerpen.

Kinderen die in de laatste drie maanden van het jaar geboren zijn, kunnen instromen in groep 3 na anderhalf of tweeënhalf jaar kleuteren. Vanwege de voorschotbenadering is het belangrijk dat je als leerkracht al in groep 1 weet welke herfstkinderen meer of extra zorg nodig hebben. In groep 2 speelt de vraag naar gericht aanbod voor deze leerlingen. Hoe volg je de herfstkinderen in jouw groep? Welke overgangscriteria hanteer je? Waaraan moeten kinderen voldoen bij de instroom in groep 3?

 

Wellicht vraag je je af waar je goed aan doet. Op welke manier beantwoord je aan de onderwijsbehoefte van de kinderen die in het najaar zijn geboren? Een duidelijk omschreven visie rondom dit onderwerp geeft veel duidelijkheid voor de leerkracht, ouders en inspectie.

 

Deze cursus helpt je om op een onderbouwde en verantwoorde manier keuzes te maken rondom herfstkinderen.

 

Voor wie?
Leerkrachten groep 1, 2 en 3, onderwijsondersteuners en intern begeleiders.

Inhoud

 • wat zijn herfstkinderen?
 • welke specifieke aandacht vragen deze kinderen?
 • welke criteria hanteer je bij de overgang van deze kinderen naar groep 3?
 • wat is de visie van jouw school en wat is de rol van de ouders?
 • wat zegt de inspectie en waar moet de school aan voldoen?
 • hoe kun je de visie vastleggen en waarborgen in een protocol?

Duur
1 dag

Kleuters leren door te spelen. We weten dat een rijke leeromgeving en betekenisvol spel daar aan bijdragen. Maar wat is jouw rol als kleuters spelen? Hoe stimuleer je hun spel? Hoe begeleid je hen? Welke spelinterventies pas je toe?

Het gaat  in deze cursus over jouw rol als leerkracht. Voorafgaand aan de cursusdag sturen we je een nulmeting toe. Deze vul je in en neem je mee naar de cursusdag. De nulmeting is het vertrekpunt voor de verdere ontwikkeling van je competenties.

Na het volgen van deze cursus beschik je over heel veel tips voor spelstimulering, spelinterventies en begeleidingstechnieken. Tips waarmee je direct aan de slag kunt!

Inhoud

 • wat is spel en wat is geen spel?
 • waarom is spelen zo belangrijk?
 • ontwikkeling van spel;
 • observeren van spelgedrag;
 • spel stimuleren en begeleiden: hoe doe je dat?

Voor wie?
Leerkrachten groep 1 en 2, leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten.

Duur
1 dag

Spelen in hoeken hoort bij het onderwijs aan jonge kinderen. Je hebt diverse hoeken in je groep en wisselt deze regelmatig. Maar hoe zorg je ervoor dat elke hoek uitnodigt tot zowel spelen als leren? Op welke manier kunnen alle leerlingen effectief in de hoeken spelen? Hoe kun je als leerkracht extra stimulans bieden?

Na deze cursus ben je in staat de hoeken in je groep zó in te richten dat leerlingen nooit uitgespeeld raken. En je krijgt handvatten om activiteiten toe te voegen die de meervoudige intelligentie beogen.

Voor wie?
Leerkrachten groep 1 en 2 en leerkrachtondersteuners en klassenassistenten.

 Inhoud

 • spelend leren in betekenisvolle hoeken;
 • hoeken doel- en opbrengstgericht inrichten;
 • hoeken inrichten met een rijk, meervoudig intelligent aanbod;
 • hoeken inrichten met kinderen;
 • de rol van de leerkracht.

Duur
1 dag

In deze cursus ligt het accent op veranderen. Namelijk het veranderen van ‘formeel leren’ in groep 3 naar spelenderwijs leren, waarbij leerlijnen en doelen het ijkpunt blijven.

We doen dit door kennis te nemen van de werkwijze van groep 2 en daarop aan te sluiten. Je leert wat betekenisvol leren inhoudt, hoe je thematisch werken vorm kunt geven en hoe je verschillende werkvormen kunt toepassen, bijvoorbeeld door te werken met circuits.

Na de cursus ben je in staat de doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3 te optimaliseren.

Voor wie?
Leerkrachten groep 3, leerkrachtondersteuners, klassenassistenten, intern begeleiders en coördinatoren onderbouw.

Inhoud

 • doorstroom van kleuters naar groep 3, Op welke manieren kan dat en wat zijn de effecten daarvan;
 • verschillen en overeenkomsten tussen groep 2 en 3;
 • hoe leren kinderen in groep 3?
 • jonge kinderen in groep 3;
 • methodisch leren en spelend leren;
 • spelenderwijs leren met leerlijnen en doelen in groep 3. Hoe doe je dat?

Duur
1 dag.

Een combinatiegroep 2-3 is uitdagend, vooral voor kinderen. Idealiter kunnen alle kinderen in de combinatiegroep op hun eigen niveau werken aan doorlopende leerlijnen en aan een ononderbroken ontwikkeling. Als leerkracht kun je profiteren van de sterke kanten van beide groepen. Hoe organiseer je dit? Hoe kun je de methode van groep 3 combineren met het spelend leren van groep 2?

In deze cursus worden suggesties gegeven voor de opzet en inrichting van een combinatiegroep 2-3: instructiemomenten, maar ook speelse manieren van verwerking. Binnen de visie van jouw school kun je ze ook toepassen.

Voor wie?
Leerkrachten en teams onderbouw.

Inhoud

 • bewust kiezen voor een combinatiegroep 2-3 vanuit visie;
 • de kwaliteit van de instructiemomenten;
 • werken vanuit leerlijnen versus werken vanuit de methode;
 • organisatie en klassenmanagement;
 • inrichting van het lokaal;
 • veel inspirerende ideeën.

Duur
1 dag

Je hebt al ervaring in de midden- en/of  bovenbouw en gaat nu aan de slag bij de kleuters. Hoe werk je doelgericht? Wat doe je met hoeken? Hoe zet je ontwikkelingsmaterialen in?Hoe geef je instructie? Wat doet je met speelwerktijd?

Als je  na een aantal jaren werken in verschillende groepen naar de kleuters gaat, kan dat een spannende uitdaging zijn. In kleutergroepen ligt het accent op spelend leren binnen een betekenisvolle omgeving. Dat vraagt specifieke competenties en een groot organisatietalent van de leraar.

Na deze cursus heb je zicht op de manier van werken in groep 1-2 en heb je praktische tools in handen om vol vertrouwen deze mooie uitdaging aan te gaan!

Voor wie?
Ervaren leerkrachten die de overstap maken naar groep 1 en 2, maar ook leerkrachten en intern begeleiders die hun kennis van de kleuterbouw willen opfrissen.

Inhoud

 • karakteristiek van een kleutergroep;
 • goed onderwijs aan kleuters in de 21ste   eeuw;
 • spelend leren en een beredeneerd aanbod;
 • klassenorganisatie; o.a. planning van activiteiten, speelwerktijd, instructie;
 • een rijke speelleeromgeving;
 • ontwikkelingsmaterialen.

Duur
2 dagen (advies is twee dagen in overleg kan de tijdsduur aangepast)

Uw leervraag is het uitgangspunt. Op basis van uw teamscholingsvraag maken we een teamscholing afgestemd op uw leervraag. Deze verzorgen we dan op een locatie naar keuze.

Cobi Visser (expert jonge kind)

Cobi Visser (expert jonge kind)