Instructie en klassenmanagement

Natuurlijk weet je het al lang: het gaat om de leerkracht in de groep. De leerkracht doet er toe! De leerkracht is de grootste factor voor schoolsucces voor de kinderen. Teamscholing op het gebied van instructie en klassenmanagement gaan over het persoonlijk handelen op het gebied van het voeren van gesprekken, ontwikkelen van zelfstandig gedrag en het geven van goede instructie. 

Voorbeelden van cursussen op het gebied van instructie en klassenmanagement:

De mate waarin leerlingen succes hebben op school hangt voor een groot deel samen met de ontwikkeling van hun executieve functies. Aandacht richten en vasthouden, organiseren en plannen, het werkgeheugen, initiatief nemen, inhibitie vermogen, flexibiliteit, gedrags- en

emotieregulatie en zelfreflectie zijn leervaardigheden die hun aansturing vinden in de

hersenen. Processen die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van informatie en het effectief uitvoeren van taken.

In deze cursus gaan we aan de slag met de executieve functies om ze te begrijpen, te ervaren en hun effect of gemis te herkennen in de praktijk van de schoolsituatie. Daarbij ontvang je effectieve interventies en strategieën, oefeningen en spelletjes om mee te werken in uw eigen groep.

Voor wie?
Leerkrachten groep 4 t/m 8.

Inhoud

 • inzicht in de executieve functies;
 • begrip van hun invloed op de schoolprestaties;
 • herkennen van hiaten in de ontwikkeling;
 • interventies op groepsniveau;
 • oefeningen en spelletjes ter versterking van de executieve functies.

Duur
3 dagdelen of andere duur in overleg te bepalen

Onze hersenen zijn een bijzonder orgaan. Kennis over de maakbaarheid van het brein kan helpen om kinderen effectiever te laten leren. Het kennisgebied rond hersenen en hersenontwikkeling breidt zich snel uit, voortdurend ontstaan er nieuwe inzichten.

In deze cursus leer je hoe je breinkennis praktisch kunt inzetten bij het begeleiden van leerprocessen, om zo leren leuker en effectiever te maken. De dag zit boordevol tips die je direct de volgende dag kunt toepassen in de groep.

Voor wie?
Leerkrachten van groep 1 tot en met 8 en intern begeleiders.

Inhoud

 • kennis over de maakbaarheid van het brein;
 • leerprocessen praktisch begeleiden;
 • concrete tips die je meteen de volgende dag kunt toepassen.

Duur
1 dag

Steeds meer leerkrachten zetten coöperatieve werkvormen in. Samenwerken is een belangrijke waarde in het onderwijs, het is zinvol en leuk. Samenwerken is een complexe vaardigheid, die aangeleerd moet worden en juist dat laatste is soms lastig. Want wat is nu precies coöperatief leren? Hoe leer je de leerlingen samenwerken? Wat zijn nu passende werkvormen? Hoe organiseer ik samenwerking? Deze vier vragen staan centraal in deze cursus.

Na deze cursus heb je een helder beeld van coöperatief leren en de kenmerken daarvan. Daarnaast heb je zicht op de samenwerkingsvaardigheden. Tot slot ben je in staat om samenwerken te organiseren en heb je kennisgenomen van een aantal werkvormen.

Voor wie?
Leerkrachten groep 3 tot en met 8.

Inhoud

 • begripsbepaling: wat is nu coöperatief leren en aan welke criteria moet dat voldoen?
 • hoe leer ik mijn leerlingen samenwerken: zicht op samenwerkingsvaardigheden;
 • hoe organiseer ik samenwerken: welke vormen van samenwerking zijn er?
 • welke werkvormen zijn geschikt: een aantal voorbeelden;
 • hoe zou een doorgaande lijn in coöperatief leren er op schoolniveau uit kunnen zien?

Duur
1 dag

Welk instructiegedrag ontlokt aan leerlingen de beste prestaties? Kinderen verschillen en hebben verschillende onderwijsbehoeften. Om daaraan tegemoet te komen, is het belangrijk jouw instructie af te stemmen op verschillende groepen, met elk andere behoeften. Voor optimale prestaties van al jouw leerlingen is een goed afgestemde instructie van doorslaggevende betekenis.

In deze cursus staat effectief instructiegedrag centraal. Je leert hoe kinderen van en met elkaar leren, door gerichte en geplande interactie te organiseren. Je ontdekt waar je moet sturen en waar je leerlingen de verantwoordelijkheid kunt geven voor het eigen leerproces. Daarnaast ontdek je hoe je binnen dezelfde les kunt switchen van ‘docentsturing’ naar ‘leerlingsturing’, om zo het beste uit leerlingen te halen.

Voor wie?
Leerkrachten groep 1 tot en met 8.

Inhoud

 • kwaliteit van de instructie;
 • interactieve gedifferentieerde directe instructie;
 • responsiviteit;
 • instructie aanpassen aan behoeften;
 • speciale instructietijd organiseren;
 • de negen didactische strategieën van ‘Wat werkt in de klas?’ (Marzano);
 • coöperatieve werkvormen die het ‘opnemen’ van de instructie verbeteren.

Duur
1 dag