Terug naar agendaoverzicht

Module Onderwijsvisies en het jonge kind

29-10-2020
19-11-2020

‘Een visie op onderwijs bepaalt voor een belangrijk deel de manier waarop een leerkracht naar de ontwikkeling van het kind kijkt, en geeft een leerkracht richtlijnen voor het pedagogische en didactisch handelen.’