Terug naar agendaoverzicht

Module Sociaal-emotionele ontwikkeling en het jonge kind

5-11-2020
26-11-2020

Spel is dé activiteit om de sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren’.

In twee bijeenkomsten gaan we in op de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. Wat zijn basisbehoeften van jonge kinderen om zich competent te voelen zodat zij zich sociaal en emotioneel goed kunnen ontwikkelen? Welke belangrijke rol speelt spel hierbij? En ben je je ervan bewust dat jouw onderwijs- c.q. opvoedstijl hierbij zo belangrijk is?