Terug naar agendaoverzicht

Opleiding onderwijsbehoeften en gedrag

14-01-2020

Wat vragen kinderen met ADHD van mij als leraar?
Hoe ga je in de les om met kinderen die een stoornis in het autismespectrum hebben?
Hoe kan de schoolomgeving kinderen structuur bieden?
Welk effect hebben gedragsproblemen op de groepsdynamiek?

Als (startende) leerkracht krijg je dagelijks te maken met dergelijke vragen en dat kan best een uitdaging zijn.