Binnenkort nieuw! Post-hbo-opleiding specialisme taal, lezen en rekenen

11-09-2019

Professionals in het (speciaal) basisonderwijs hebben de afgelopen jaren - mede door de invoering van passend onderwijs – te maken gekregen met een veranderende leerlingenpopulatie. Daardoor is de noodzaak om te differentiëren steeds groter geworden. Geen eenvoudige zaak en zeker niet als er leerlingen in een groep zitten die extra ondersteuning nodig hebben bij bijvoorbeeld taal, lezen of rekenen.

Als antwoord hierop wordt momenteel bij Iselinge Academie een nieuwe opleiding ontwikkeld: Specialisme Rekenen en Taal.

Lees meer>>