Het CEDEO-keurmerk is een onafhankelijke garantie voor klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. De maatstaf die CEDEO hanteert is dat 80% van de klanten tevreden tot zeer tevreden moet zijn over de dienstverlening, de samenwerking met de organisatie en de behaalde resultaten.

Op 12 maart 2020 ontving Iselinge Academie het certificaat CEDEO-erkend voor bedrijfsopleidingen. Wij haalden een score van 9,2. Een zeer hoge score waar we erg trots op zijn.

Cursisten zijn unaniem positief over het opleidingsprogramma. Zij waarderen de vlotheid en heldere communicatie en geven aan dat er goed wordt meegedacht met hun wensen. Cursisten zijn erg tevreden over de makkelijke wijze van inschrijven, de snelle communicatie en de uiteindelijke uitvoering van de opleiding.

Wat opvalt is dat cursisten aangeven dat zij de docenten zeer waarderen. 100% van de respondenten geeft aan tevreden of zeer tevreden te zijn over de kwaliteit van de opleiders. Docenten worden als zeer plezierig en vakkundig ervaren. Hun kennis en kunde is duidelijk een pluspunt en een reden waarom cursisten opnieuw voor Iselinge Academie kiezen. 

Iselinge Academie werkt hard om de klanttevredenheid hoog te houden. Directeur Zewald: 'Wij staan voor de kwaliteit van onze opleidingen en cursussen. De afgelopen tijd is er extra aandacht gegeven aan de vernieuwing van onze opleiding tot intern begeleider. En we hebben een nieuw traject ontwikkeld de post-hbo-opleiding specialist taal, lezen en rekenen. Wij zijn blij dat het Cedeorapport onze inspanningen reflecteert.' 

Cedeo erkend

Ter illustratie geven we enkele letterlijke citaten:

“Er is een goede verbinding tussen theorie en praktijk. De theorie wordt in basis neergezet en daarnaast moet je praktijkgericht aan de slag met opdrachten”,

“Er werden verschillende werkvormen toegepast. We kregen individuele opdrachten, maar moesten ook in een groep werken. Je kon veel van elkaar leren, daar was het op afgestemd”

“Ik vond de opleiding breed maar ook heel concreet. We hebben een heel aantal theorieën gepresenteerd gekregen waaruit we als school kunnen kiezen. Heel inspirerend!”

“Het was goed te merken dat de docent uit praktijkervaring sprak. Hij gaf goede voorbeelden.”