Algemeen
Inschrijving voor een cursus of opleiding van Iselinge Academie houdt in dat u de navolgende voorwaarden accepteert. 

Inschrijving
U kunt zich voor een workshop, cursus of opleiding inschrijven via onze website www.Iselinge Academie.nl. Plaatsing gebeurt op volgorde van binnenkomst. Bij een tweejarige opleiding moet u zich voor het tweede cursusjaar opnieuw inschrijven.

Aanvragen teamtraining / opleiding op locatie
U kunt een offerte aanvragen voor een training / maatwerk of opleiding op uw locatie via onze websitewww.iselingeacademie.nl. Hierna wordt contact met u opgenomen om uw wensen te bespreken.

Bedenktijd
Voor iedere inschrijving geldt een bedenktijd van 14 dagen.

Bevestiging
Bij inschrijving via onze website ontvangt u tweemaal een bevestiging. De eerste bevestiging is een ontvangstbevestiging van uw inschrijving per mail. Indien u deze bevestiging niet binnen een dag heeft ontvangen, is uw inschrijving mogelijkerwijs niet binnengekomen bij Iselinge Academie. U kunt dan het beste contact opnemen met Iselinge Academie voor informatie. De tweede bevestiging die u per mail of post van ons ontvangt is de bevestiging van inschrijving. Deze ontvangt u binnen drie weken na ontvangst van uw inschrijving. Hebt u deze na drie weken nog niet ontvangen neemt u dan contact op met Iselinge Academie.

Uitnodiging
Twee weken voor aanvang van de workshop of cursus ontvangt u de uitnodiging voor de cursus met de datum/tijd(en), cursuslocatie en een routebeschrijving. De uitnodiging voor een opleiding wordt 4 weken voor aanvang verstuurd.

Betalingsvoorwaarden
Na inschrijving ontvangt u een digitale factuur. De betalingstermijn bedraagt 14 kalenderdagen.

Afgelasting
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen bepaalt Iselinge Academie of een cursus/opleiding doorgaat dan wel verplaatst wordt naar een andere locatie of datum.

Annulering workshop of cursus
U kunt tot 4 weken voor aanvang van de workshop of cursus kosteloos annuleren. Annuleert u tussen vier en twee weken voor aanvang, dan betaalt u de helft van het cursusgeld. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus zijn we genoodzaakt u het hele cursusbedrag in rekening te brengen, tenzij er sprake is van aantoonbare van de wil onafhankelijke omstandigheden. De annulering dient schriftelijk te geschieden.

Dit kan per mail naar info@Iselinge Academie.nl.

Annulering opleidingen
U kunt tot 4 weken voor aanvang van de opleiding kosteloos annuleren. Annuleert u tussen vier en twee weken voor aanvang van de opleiding, dan betaalt u 10% van de totaalprijs (excl. materiaal). Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de opleiding brengen we u 20% van de totaalprijs (excl. materiaal) in rekening. Indien de opleiding na aanvang wordt geannuleerd, is de prijs van het aantal gegeven lessen verschuldigd met een opslag van 35%, tenzij er sprake is van aantoonbare van de wil onafhankelijke omstandigheden. De verschuldigde kosten zullen niet hoger zijn dan de totale prijs van de opleiding. De annulering dient schriftelijk te geschieden. Dit kan per mail naar info@iselingeacademie.nl.

Plaatsvervanger
Het is mogelijk om bij een workshop of cursus een plaatsvervanger te sturen. Bij de opleidingen echter niet.

Programmawijziging
Wij behouden ons het recht voor om data van workshopdagen, cursussen en opleidingen te wijzigen, of bepaalde workshopdagen, cursussen en opleidingen te laten vervallen en/of programma’s te wijzigen.

1 maand voorafgaand aan de start van een opleiding of cursus wordt definitief vastgesteld of de opleiding of cursus daadwerkelijk doorgang vindt. Indien er te weinig aanmeldingen zijn wordt een nieuwe datum vastgesteld. U ontvangt hier 1 maand voor de oorspronkelijke datum bericht over.

Bij ziekte of calamiteit van de docent wordt in eerste instantie gekeken naar een vervangende docent. Indien dit niet mogelijk is wordt de cursus verzet naar een andere datum in samenspraak met de cursisten.

Klachten
Klachten worden behandeld volgens de klachtenprocedure van Iselinge Academie. Deze is op te vragen bij Iselinge Academie of te downloaden via www.Iselinge Academie.nl.

Vertrouwelijkheidsverklaring
Iselinge Academie verklaart dat informatie van de cursist in geen geval verstrekt wordt aan derden door medewerkers van Iselinge Academie of externe docenten die door Iselinge Academie worden ingehuurd. Dit geldt voor zowel de mondelinge als schriftelijke informatie die voorafgaand, tijdens of na afloop van de cursus en/of opleiding gegeven wordt. Met uitzondering van de aanvraag van de diplomering aan het CPION.

Typefouten en wijzigingen voorbehouden