Missie

Vanuit “Eigen Wijs Samen Werken” leidt en begeleidt de Iselinge Academie op tot zelfsturende, sociaal ondernemende en breed georiënteerde onderwijsprofessionals die een centrale rol spelen op de scholen in de regio.

Kernwaarden

 • Flexibel
 • Praktijkgericht
 • Persoonlijk
 • Accuraat
 • De klant centraal

Visie
Het aanbod van de Iselinge Academie is gestoeld op de uitgangspunten van het sociaalconstructivisme. Binnen deze visie bouwt de cursist actief aan zijn eigen beeld van de werkelijkheid. De cursist stelt zijn vragen, zoekt actief naar antwoorden. De docent heeft daarin een faciliterende rol, die niet enkel kennis overdraagt. De toekomstige en zittende onderwijsprofessionals zijn: deskundig, betrokken, hebben een brede scope op het werk, zijn doordrongen van de noodzaak tot leven lang leren en zijn sociaal ondernemende professionals die kunnen anticiperen op een niet altijd even voorspelbare, maar dikwijls complexe context.

Ambities en doelen

 • Samenwerkingspartner in Oost-Nederland
 • Verbinder met de regionale markt
 • Vraaggerichte organisatie
 • Innovatief
 • Onderzoekend

Beloftes aan onze studenten

 • Hoge mate van betrokkenheid bij onze studenten
 • Bieden iedere student een leeromgeving waarin zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen.
 • Leveren met de professionalisering een bijdrage aan de dagelijkse praktijk.
 • Zorgen voor een goede oriëntatie en de verbinding van de studenten met het maatschappelijk werkveld.

Hoe gaan we dit realiseren

 • Uitdagend onderwijs
 • Praktijk gericht aanbod: boter bij de vis
 • Professioneel team van medewerkers
 • Uitstekende en goed verzorgde leslocaties
 • Zichtbaarheid in de regio