We betreuren te moeten meedelen dat Iselinge Academie per 1 september 2020 moet sluiten als gevolg van de coronacrisis. Iselinge Academie bood professionaliseringstrajecten aan voor leerkrachten in de regio in het kader van Leven Lang Ontwikkelen. De sluiting van Iselinge Academie staat los van Iselinge Hogeschool die de bacheloropleidingen en de associate degree verzorgt. 

Uiteraard blijft Iselinge Hogeschool de kennispartner in de regio voor het werkveld. Samen met de basisscholen/besturen zal Iselinge Hogeschool zoeken naar een passende invulling en vorm van een Leven Lang Ontwikkelen. Hierdoor kunnen we blijven aansluiten bij de actuele ontwikkeling van het onderwijs en de professionaliseringsbehoefte vanuit het werkveld.  

De cursisten die nu ingeschreven zijn voor lopende post-hbo-opleidingen kunnen hun opleiding afmaken en krijgen daar het bijbehorende en geldige diploma voor. 

Meer informatie? Neem contact op met anne-marie.haanstra@iselinge.nl.

De opleiding voor de bevoegdheid bewegingsonderwijs wordt vanaf september 2020 uitgevoerd door Iselinge Hogeschool.