Privacy

Iselinge Academie gaat met zorg om met de persoonsgegevens van studenten, medewerkers en andere betrokkenen. Iselinge Academie gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt hebt.  

Iselinge Academie hanteert een reglement verwerking van persoonsgegevens en sluit daarbij aan bij de werkwijze van Iselinge Hogeschool. In dit reglement is onder andere te lezen welke persoonsgegevens door Iselinge Academie en Iselinge Hogeschool worden verwerkt.

Recht op privacy

Iselinge Academie vindt het belangrijk om alle (aspirant)studenten, medewerkers en derden te informeren over de rechten en plichten rondom privacy en verwerking van persoonsgegevens. Alle personen waarvan Iselinge Academie persoonsgegevens verwerkt, hebben in de algemene verordening gegevensbescherming rechten inzake de verwerking van persoonsgegevens. Iselinge Hogeschool heeft deze rechten beschreven in het reglement verwerking van persoonsgegevens en Iselinge Academie hanteert ook hierbij dezelfde uitgangspunten

Om een verzoek op aanspraak op deze rechten in te dienen kun je gebruik maken van dit formulier.

Gedragscode en ICT reglement

Gedragscode computer- en netwerk- en social media gebruik voor studenten en medewerkers.
Het ICT reglement is als bijlage onderdeel van het studentenstatuut. Iselinge Academie maakt voor wat betreft het post hbo aanbod gebruik van een deel van het netwerk van Iselinge Hogeschool en sluit zich derhalve aan bij de opgestelde gedragscode

Functionaris gegevensbescherming

Iselinge Hogeschool heeft een functionaris gegevensbescherming aangewezen (en geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens):
Rogier Mittendorff
088-0931387
fg@iselinge.nl

Melden van datalek

Iselinge Academie doet direct een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens (het voormalige College Bescherming Persoonsgegevens) als er sprake is van een datalek dat leidt tot een aanmerkelijke kans op nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Een beveiligingsincident kan de oorzaak zijn van een datalek, heb je een beveiligingsincident opgemerkt? Meld dit dan bij de functionaris gegevensbescherming via dit formulier.

Toestemming gebruik beeldmateriaal

Iselinge Academie laat met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt voor opdrachten bij verschillende opleidingen en m.n. bij School Video Interactie Begeleiding  (SVIB). Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor studenten schade kunnen ondervinden. Binnen de opleiding SVIB zijn afzonderlijke gedragsconvenanten uitgewerkt voor de school en de individuele deelnemers die in een begeleidingstraject zitten. Naast de convenanten binnen SVIB geldt het Formulier toestemming verklaring gebruik beeldmateriaal.

Je geeft je toestemming voor de duur dat je als student ingeschreven bent bij Iselinge Academie. Je kunt op ieder moment je toestemming wijzigen of intrekken. Na het verzenden van het formulier ontvang je via e-mail een bevestiging. Bewaar deze e-mail, want met de link die erin staat kun je op een later moment je toestemming wijzigen of intrekken.
Indien je op een later moment je toestemming wilt intrekken, dan kun je dit ook doen op de website van Iselinge onder het kopje "Privacy". Bij onduidelijkheden kun je altijd een vraag stellen via privacy@iselinge.nl.

Kom je jezelf tegen op beeldmateriaal dat voor 25-5-2018 is gemaakt en wil je dat dit verwijderd wordt? Stuur dan een e-mail naar info@iselingeacademie.nl. Je kunt ook een e-mail naar dit adres sturen indien je twijfels of vragen hebt over het gebruik van beeldmateriaal door Iselinge Academie.